Ao 707 hallitus kieltää jäseniään osallistumasta OYS:n MET- pilotointiin

8.3.2013TEHY Pohjois-Pohjanmaan ammattiosasto 707 tiedote, 8.3.2013

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on suunniteltu alkavaksi MET- (medical emergency team) pilotointi 11.3.2013 lähtien. MET- pilotointiin on suunniteltu osallistuvan 16 tehosairaanhoitajaa teho-osastoilta 1 ja 2. MET– toiminta on sairaalassamme uutta toimintaa, jossa tehosairaanhoitajien vastuu kasvaa. Toiminta-alue kattaa suurimman osan kantasairaalaa sekä avohoitotalon. MET-toiminnassa tehosairaanhoitaja toimii itsenäisesti hätätilapotilaan tilan arvioinnissa ja hoidon aloittamisessa sekä tekee päätöksen lääkärin konsultoimisesta.

Edellä mainitut 16 tehosairaanhoitajaa ovat suostuneet toiminnan valmisteluprojektiin, mutta eivät itse pilotointiin. He ovat tuoneet koko prosessin ajan esille, että pilotointiin suostumisen ehtona on se, että työnvaativuus on arvioitu ja sen kautta vaikutus tehtäväkohtaiseen palkkaan on neuvoteltu ja sovittu hyvissä ajoin ennen pilotoinnin aloittamista. Työnantaja ei ole ollut valmis keskustelemaan työn vaativuuden arvioinnista ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta ennen pilotointia. Työnantaja on nyt yksipuolisesti määrännyt nämä tehosairaanhoitajat osallistumaan kyseessä olevaan pilotointiin ja näin ollen uuteen tehtävään, eli muuttamassa yksipuolisesti työntekijöiden tehtäväkuvaa.

Tehy Pohjois-Pohjanmaan ammattiosasto 707 hallitus on päättänyt kieltää jäseniään osallistumasta MET-pilotointiin 11.3.2013 lähtien. Hallituksen perusteluna kieltämiselle on jäsentemme työtehtävien, työn vaativuuden ja vastuun lisääntyminen ilman työn vaativuuden arviointia ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista.

Arja Tunturi
puheenjohtaja
Tehy PPSHP ao 707
p. 0400 145 707

Liitteet