Paikallisten järjestelyerien 1.2.2013 käyttö

7.5.2013


Työnantaja ja ammattijärjestöt ovat käyneet paikallisneuvottelut järjestelyerien 1.2.2013 käytöstä. Järjestelyerävarat on kohdennettu palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä keskitetysti että esimiehiltä pyydettyjen esitysten mukaisesti. Palkkojen korjaukset Primaan on tehty viikoilla 17 ja 18. Uudet tehtäväkohtaiset palkat ja henkilökohtaiset lisät tulevat maksuun 15.5.2013 palkkoihin takautuvasti 1.2.2013 alkaen.

Lähde: POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tiedote 7/2013

Tehy ry:n järjestelyerä 1.2.2013 on 0,6 % KT:n ja Tehy ry:n hyväksymän sovintoehdotuksen piirin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden
palkkasummasta.

Liite 3: Hoitoalan esimiestehtävät 03HOI020 ja vaativat hoitoalan ammattitehtävät 03HOI030

Apulaisosastonhoitajien 03HOI020 ja vaativien hoitoalan ammattitehtävien 03HOI030 tva-vaativuustasojen tavoitepalkkoja korotettiin. Tehtäväkohtaiset palkat tarkistettiin tvatasojen mukaisille uusille tavoitepalkoille.

 

 

voimassa oleva

uudet tavoitepalkat
takautuvasti 1.2.2013 alkaen

Apulaisosastonhoitaja 03HOI020

TVA1

2546,99

2610

 

TVA2

2670,71

2710

 

TVA3

2794,42

2810

Vaativat hoitoalan ammattitehtävät 03HOI030

TVA1

2299,55

2320

 

TVA2

2357,01

2380

 

TVA3

2468,58

2480

 

OSYP:n vastaavien hoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 100 eurolla. Korotus on sidottu OSYP:n vastaavan hoitajan tehtävään.

Liite 3: Hoitoalan ammattitehtävät 03HOI040

Hoitoalan ammattitehtävien järjestelyerä jätettiin toistaiseksi jakamatta. Tehtäväkohtaisten palkkojen epäkohtien korjaaminen edellyttää 03HOI040 tva-arviointijärjestelmän uudistamista ja tehtävien vaativuuden arviointia, jotka tulee olla tehtynä 3/2014. Järjestelyerän tulee olla maksussa huhtikuussa 2014 takautuvasti 1.1.2014 alkaen. Jakamatta jäävä järjestelyerä 2-12/2013 maksetaan kertaeränä joulukuun 2013 palkanmaksun yhteydessä
jaksotyöaikakokeiluun osallistuvalle synnytykset, naistentaudit ja genetiikan vastuualueen henkilökunnalle.

Toteutettiin 03HOI040 potilaskuljettajien palkkojen harmonisointi.

Lisäksi seuraavien pyydettiin esitykset esimiehiltä järjestelyerän kohdentamisesta tiettyjen palkkausepäkohtien korjaamiseen ja puuttuviin henkilökohtaisiin lisiin. (Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä 1.2.2013 alkaen on 1,3 % tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä liitteittäin tarkasteltuna. Henkilökohtaisia lisiä puuttui mm. palkkahinnoitteluliitteen 4 (sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät) tehtävistä.) Näiden osalta pyydettiin esitykset esimiehiltä.