Lisätyösopimuksesta yksimielisyyteen (päivitetty 26.11.2013)

26.11.2013Tehy PPSHP ja työnantajan edustajat aloittivat neuvottelut 6.11. hoitotakuun lisätyösopimuksesta. Tänään 14.11. neuvottelijamme ja työnantaja ovat pääseet yksimielisyyteen sopimuksesta.

Sopimus on kokonaisratkaisu, jossa on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon leikkaus- ja toimenpidetoiminnan kehittäminen tuottavammaksi. 

Nykyinen lisätyösopimus jatkuu muuten entisellään, mutta korvauksia lasketaan kaikissa ammattiryhmissä 17,2 prosenttia nykyisistä. Esim. jatkossa vaativien hoitoalan ammattitehtävien (sh/ft/rh jne) korvaus on 50 e/tunti.

Uutena elementtinä aloitetaan ns. tuottavan leikkaustoiminnan pilotti keskusleikkausosastolla ja avohoitotalon leikkausosastolla. Pilotissa tätä uutta lisätyökorvausta käytetään toiminnan turvaamiseksi tilanteissa, joissa säännöllinen työaika ylittyy, kuten ennakoimattomissa saliaikojen ylityksissä. Tämä pilotti kestää 31.5.2014 asti, jonka jälkeen arvioidaan sen toimivuus, mahdollinen jatkaminen ja mahdollinen laajentaminen muihin yksiköihin. Tämän toimivuuden arvioi ryhmä, joka koostuu niin henkilöstön kuin työnantajan asiantuntijoista.

Pilotista tiedotetaan vielä tarkemmin sitä koskettavissa yksiköissä. 

Sopimus vaatii vielä PPSHP:n hallituksen hyväksynnän seuraavassa kokouksessaan 25.11. jonka jälkeen se astuisi voimaan. Sopimus on määräaikainen 30.9.2014 asti.

 

//Tehy PPSHP ao 707 ry

 

Lisätietoja:
Arja Tunturi, puheenjohtaja p. 0400 145 707

 

 

Päivitetty 26.11.2013:

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sopimuksen eilisessä kokouksessaan. Lisätyösopimus on nyt siis voimassa. Tuottavan leikkaustoiminnan pilotista laaditaan soveltamisohjeet.

Liitteet