Sopimus ylipitkistä työvuoroista

29.11.2013


Paikallinen virka- ja työehtosopimus ylipitkistä työvuoroista on allekirjoitettu ja on voimassa toistaiseksi. Paikallinen sopimus kumoaa KVTES:n kohdan vuorojen enimmäispituudesta. Ylipitkät vuorot ovat 10-15 tuntia pitkiä ja niistä voi työntekijä kieltäytyä halutessaan ilman eri perusteluja.

Tarkemmat ohjeet lepoajoista ja muusta löytyvät sopimuksesta, joka on tässä liitteenä.