Luottamusmiesmuutoksia

7.10.2014

Työvapaiden ja muiden esteiden vuoksi luottamusmiesorganisaatiossa on seuraavia muutoksia.

Anneli Näppä toimii päätoimisena varapääluottamusmiehenä vuoden 2017 loppuun. Hänelle kuuluu edelleen oma alueensa operatiivisella tulosalueella. Patrik Appelin aluetta hoitaa toistaiseksi hänen varansa Kirsi Kaltio. Merja Lausmaa on palannut takaisin luottamusmiesvahvuuteen ja hoitaa jatkossa oman alueensa. 

Aluejako on opta:lla seuraavanlainen:
Anneli Näppä: kesle, tehot, keskiryhmän anestesia, korvalos, silmälos, kipupkl
Merja Lausmaa: vuodeosastot, PKS pkl:t, hamsu, urologian pkl, infektioidentorjunta
Kirsi Kaltio: aht (miinus os10), kuntoutus, kaikki loppu opta

Muillakin tulosalueilla on toki sijaistuksia, alueluottamusmiehet tiedottavat niistä sähköpostiensa automaattisissa vastauksissa tai muulla sopivalla tavalla. 

Ammattiosaston puheenjohtajan ajankäyttö on kauden loppuun asti 50%, kun se aiemmin on ollut 100%. Siitä on hallituksen päätöksellä siirretty 50% varapääluottamusmiehelle, vahvistaaksemme luottamusmiesorganisaatiota tulevien paikallisten ja valtakunnallisten muutosten varalta. 

 

Päivitetty: Aiemmin oli tiedossa Näpän toimiminen päätoimisena vuoden loppuun, myöhemmin hallitus päätti loppukaudesta.