Tappioita työtuomioistuimessa

24.11.2014Tehy hävisi kaksi hieman samansuuntaista juttua työtuomioistuimessa. Molemmissa tapauksessa oli kyse tehtävänsiirroista ja siitä, että työnantaja jätti tekemästä työn vaativuuden arvioinnin ja palkan tarkistuksen. Vastassa oli Kuntatyönantajat KT ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP.

Viimeisin päätös saatiin 17.11. kun työtuomioistuin antoi päätöksensä ns. ECMO-tapauksessa. Juttu juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin OYS:ssa aloitettiin ECMO-hoidot. Työnantaja ei silloin suostunut tarkistamaan perfuusio- ja tehohoitajien työnkuvaa vaan määräsi hoitajat tähän uuteen tehtävään.

Työtuomioistuimen päätös: http://www.tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1416835233688.html

Kuukautta aiemmin kyseessä oli ns. Oulaskankaan röntgenhoitajien tapaus, jossa röntgenhoitajille siirrettiin aiemmin lääkärille kuulunut suonikanylointi ja varjoaineen annostelu.

Päätös: http://www.tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1412244137536.html

Tapaukset osoittavat, että nykyinen KVTES on vaillinainen, mitä työn vaativuuden arvioinnista siinä kirjoitetaan. Molemmissa tapauksissa määrättiin hoitajille uusi tehtävä, eikä työnantaja katsonut palkan tarkistukselle olevan aihetta. Molemmilla kerroilla ammattiosasto kielsi jäseniään suorittamasta näitä tehtäviä, ja sai sakkoja laittomaksi katsotusta työtaistelusta. Nämä päätökset löytyvät FINLEX-palvelusta.

Jatkossa työehtosopimuksiin on kirjattava selkeämmin, mitä työn vaativuuden arviointi tarkoittaa. Näiden päätöksien perusteella voisi luulla, että tehtävänsiirrot ovat mahdollisia ilman työn vaativuuden arviointia. Pääpaino perusteluissa on molemmissa tapauksissa annettu asiasta todistaneen lääkärin lausunnolle, vaikka kyseessä oli hoitajien työhön liittyvä tulkintakysymys.

//TT