PPSHP irtisanoi sopimuksen koulutuspäivien arvosta

6.3.2015 klo 13


Työnantajamme PPSHP irtisanoi 28.3.2006 sovitun paikallisen sopimuksen kokopäiväisten palkallisten koulutuspäivien työvuorotaulukkomerkinnöistä.

Irtisanominen koskee liitteenä olevan pöytäkirjan ”Yli kaksi päivää kestävän koulutuksen suunnittelu jaksotyössä" -otsikon alla sovittua asiaa.

Meillä on aiemmin siis sovittu koulutuspäivien arvoksi kahdeksan tuntia (eikä siis KVTES keskeytystaulukon mukaan esim. alle 5 tuntia!), mutta nyt työnantaja siis lopettaa tämän käytännön. Uusien jaksotyömääräysten astuessa voimaan kesäkuun alussa, keskeytyspäivän (esim. koulutus) arvo on 7t 39min, mutta osa-aikaisilla tuo kerrotaan vielä osa-aikaisuusprosentilla. Eli esim. puolikasta työaikaa tekevillä koulutuspäivä onkin 3t 48min.

Välittömästi tämän irtisanomisen jälkeen, Tehyn ammattiosasto 707 on irtisanonut paikallisen sopimuksen koskien TAL 4 luvun, 19 § mukaista lisäylityön enimmäismäärää.

Työaikalaissa on määrätty ylitöiden vuosirajaksi 250 tuntia, jota voidaan paikallisesti sopien nostaa 80:lla tunnilla yhteensä 330 tuntiin. Vuonna 2007 tehty sopimus (liite) oli nostanut meillä rajan tuonne 330:n tunnin maksimiin. 

Nämä molemmat paikallissopimukset päättyvät 5.6.2015 päivän lopusta alkaen. Paikallisten sopimusten päättyessä noudatetaan KVTES:n ja työaikalain määräyksiä.

 

Lisätietoja tarvittaessa:

Tehy PPSHP ao 707 pj Tatu Tiala, p. 040 0145 707
Tehy PPSHP plm Juha Honkakoski, p. 040 126 3574

 

julkaisuvapaa