Hoitotakuun lisätöitä ja tuottavan toiminnan mallia ei ole 1.10. alkaen

1.10.2015TEHYN POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AMMATTIOSASTON TIEDOTE 9.9.2015, JULKAISUVAPAA HETI: Neuvottelut hoitotakuun lisätöiden ja tuottavan toiminnan mallin jatkamisesta ovat päättyneet tuloksettomina. #eikäy

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja ammattijärjestöt ovat paikallisesti sopineet 2007 määräaikaisena ns. lisätyösopimuksen, joka on alun perin ollut väliaikaisratkaisu hoitotakuussa pysymiseksi. Siinä on suunniteltu toimenpiteitä tehtäväksi toiminta-ajan ulkopuolella, ja hoitoon osallistuvat ovat saaneet niistä erilliskorvauksen.  Vuonna 2013 henkilökunnalle maksettavia korvauksia laskettiin 17,2% sillä ehdolla, että mukaan luotiin ns. tuottavan toiminnan malli. Siinä suunnitellun työvuoron ylittävästä työajasta maksetaan erilliskorvaus, ennalta tarkkaan määritellyissä tilanteissa.

Taustalla tässä on ollut saada tuottavuus kasvamaan erityisesti toimenpideyksiköissä, kun peruuntumisuhan alla olevia tai erittäin pitkiä toimenpiteitä ei tarvitsisi perua henkilökunnan puuttumisen vuoksi. Ihmisten vapaa-aikaa siis ostettiin tiettyä korvausta vastaan.

Taustalla tuottavan toiminnan mallille on työtuomioistuimen päätös TT:2014-16, jonka mukaan jo työvuoronsa aloittanutta työntekijää ei voi yksipuolisesti määrätä jatkamaan työvuoroaan.

Hoitotakuun lisätöitä on voitu tehdä koko sairaanhoitopiirissä, kunkin tulosaluejohtajan päätöksellä. Tuottavan toiminnan mallin käyttö on ollut rajoitettu vain operatiiviselle tulosalueelle, sekä yksiin toimenpiteisiin kardiologisella osastolla ja yksiin lasten leikkausosastolla. Sopimus on määräaikainen ja päättyy 30.9.2015. Työnantaja ja sopijajärjestöt ovat neuvotelleet tänään sopimuksen jatkamisesta. Työnantaja on esittänyt sopimuksen jatkamista entisenlaisena.

JHL, Juko, Jyty, SuPer ja Tehy esittivät, että
1) Tuottavan toiminnan mallia laajennetaan sovellettavaksi myös muille tulosalueille, nykyisen sopimuksen tulosalueiden lisäksi. Sen käytöstä päättäisi sopimuksen mukaisesti tulosalueen johtaja ja tulosalueen ylihoitaja.
2) Sovitaan, että sovitun hoitotakuun lisätöiden peruuntuessa työntekijästä/viranhaltijasta riippumattomasta syystä, maksetaan työntekijälle/viranhaltijalle yhden lisätyötunnin arvoinen korvaus.
3) Lisätyökorvaus maksetaan 20% korotettuna niissä tapauksissa, kun työntekijä/viranhaltija kutsutaan ja hän lupautuu lisätöihin samalle vuorokaudelle

Järjestöjen kannan taustalla oli henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. Mallin käyttöön otosta olisi edelleenkin päätetty tulosaluekohtaisesti, mutta sen mahdollistamisella olisi pystytty turvaamaan toiminta äkillisessä tai poikkeuksellisissa tilanteissa. Korvauksien korottamisilla äkillisissä tilanteissa olisi pyritty korjaamaan esiintyneitä vaikeuksia saada äkillisiin, esimerkiksi päivystystoimenpiteiden ruuhkahuippuihin tai muihin yllättäviin tilanteisiin henkilökuntaa.

Työnantaja PPSHP ilmoitti järjestöjen kannan kuultuaan, että neuvottelut ovat päättyneet.

Täten 1.10.2015 alkaen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ei tehdä hoitotakuun lisätöitä, eikä tuottavan toiminnan malli ole käytössä.

 

Lisätietoja tarvittaessa antavat:
Tatu Tiala, puheenjohtaja, Tehy PPSHP, p. 040 0145 707, tatu.tiala@ppshp.fi
JuhaHonkakoski, pääluottamusmies, Tehy PPSHP, p. 040 126 3574, juha.honkakoski@ppshp.fi

#eikäy

Liitteet