Muutoksia kehitysvammahuollon luottamusmiestilanteessa

8.9.2015




Koska ammattiosaston järjestämissä luottamustäydennysvaaleissa ei löytynyt yhtään ehdokasta, kokous päätti, että ammattiosaston hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin sopivan luottamusmiehen löytämiseksi ja täyttää paikan omalla päätöksellään.

Hallitus päätti 8.9. kokouksessaan, että Anna-Riitta Jansan työvapaan ajaksi kehitysvammahuollon luottamusmiesorganisaatio linjautetaan psykiatriaan siten, että Jukka Kanto toimii myös kehitysvammahuollon luottamusmiehenä (ja tähän neuvoteltiin ajankäyttöä) ja Timo Hannila hänen varanaan. Mikäli Jansan työvapaa jatkuu 6/16 jälkeen, linjautus kestää kauden loppuun.

Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät täältä.

-ao hallitus