PPSHP ja Lääkäriliitto sopimukseen kliinisestä lisätyöstä

27.10.2015Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Lääkäriliitto/JUKO:n ja PPSHP:n välisen sopimuksen ns. lääkäreiden kliinisestä lisätyöstä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja on voimassa koko sairaanhoitopiirissä, kaikilla tulosalueilla tasa-arvoisesti. Se on puhtaasti lisätyösopimus, eikä sisällä tuottavan toiminnan mallin kaltaista elementtiä. Sitä voidaan tulosaluejohtajan päätöksellä ja suunnitelmallisesti käyttää tilanteissa, joissa potilaiden hoitoon pääsy muuten olisi uhattuna. Tarpeen mukaan sitä voidaan käyttää myös kiireellisissä tilanteissa.

Miksi se kiinnostaa meitä? Koska meille on edelleen epäselvää, millä keinoilla työnantaja aikoo turvata hoitohenkilöstön (ja muun henkilöstön) saatavuuden ko. tilanteissa. Vaihtoehdot turvaamiselle ovat edelleen samat kuin ennenkin, ja paras niistä on paikallinen sopiminen hoitohenkilökuntaa edustavien sopijajärjestöjen kanssa.

Aikaisemmat tapahtumat tältä syksyltä sopimuksen tiimoilta ovat luettavissa esimerkiksi täältä:

Hoitotakuun lisätyöt - usein kysyttyjä kysymyksiä (7.10.): http://ao707.tehy.fi/?x516387=3911737

Hoitotakuun lisätöitä ja tuottavan toiminnan mallia ei ole 1.10. alkaen (9.9.): http://ao707.tehy.fi/?x516387=3890702