Määräaikaisten jaksotyöläisten tarkastelujakson pituudesta selvennystä

21.3.2016


Kiitos meidän, iso ongelma tuli esille, kun PPSHP sovelsi lyhytaikaisiin työntekijöihin aina kolmen viikon työaikajaksoa riippumatta palvelussuhteen pituudesta. Tämä saattoi johtaa toisinaan epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin. Nyt ongelma on osittain korjattu.

Työ jatkuu.
//T

Lue KT:n ohjeistus esimerkkeineen: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/kvtes/tyoajat/Sivut/jaksotyo-lyhytaikaiset-arkipyhalyhennys.aspx