Korjausta huhuihin: PPSHP:ssä ei ole jäädytetty palkkoja

19.1.2017​KIKY- eli kilpailukykysopimus muttaa KVTES:n määräyksiä 1.2.17 lukien. Tällöin työaika pitenee laskennallisesti 6 minuuttia per päivä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jaksotyössä suunnitteluraja eli säännöllinen työaika pitenee 114 tunnista 45 minuutista kolmen viikon jaksossa puolitoista tuntia, eli 116:15. Mitään muuta työvuorojen pituuksissa ei sinällään tapahdu, vaan entisen mukaan työnantaja suunnittelee toimintojen vaatimalla tavalla KVTES:n periaatteiden mukaan. Työvuoron mitta jaksotyössä on käytännössä 4-10 tunnin välillä, työpäivien ja vapaapäivien suhden kolmen viikon jaksossa tulee olla 15-6 ja vuorokausi- tai viikkolevot tulevat entiseen tapaan toteutua.

KIKY-sopimus tekee sen, että tänä vuonna ei tule mitään yleiskorotuksia tms palkkoihin. Tästä johtuen sairaanhoitopiirissämme on lähtenyt kiertämään huhu, jonka mukaan palkat olisi jotenkin jäädytetty. Tämä EI pidä paikkaansa. Vaikka yleiskorotuksia ei ole tulossa, niin normaalisti työnantajalla on velvollisuus tarkistaa työntekijän palkka TES-määräysten mukaisesti. Käytännössä silloin, kun tehtävänvaativuus muuttuu oleellisesti, palaa pitkän poissaolon (yhdeksän kuukautta) takaisin perustehtävään tai uuden palvelussuhteen alkaessa.

Lisäksi KIKY-sopimus leikkaa kolmeksi seuraavaksi vuodeksi meidän lomarahojamme 30% ja tämä ikävä juttu näkyy meidän lompakoissa sitten kesäkuussa, mutta tämä on asia mille emme voi mitään.

-Juha Honkakoski, pääluottamusmies Tehy PPSHP

juha.honkakoski ät ppshp.fi

@JHonkakoski (twitter)