Äitiysvapaalle jääneet, huomio! Olet ehkä oikeutettu takautuviin saataviin!

9.8.2017Työtuomioistuin vahvisti 29.6.2017 annetussa ratkaisussaan KVTES määräysten tarkoittavan, että kun olet osittaisella hoitovapaalla ja jäät uudelleen äitiysvapaalle, pelkän ilmoituksen uudesta äitiysvapaasta tulee automaattisesti keskeyttää osittainen hoitovapaa äitiysvapaalle jäämisen ajankohdasta.

Tuomioistuimen päätöksessä tuomittiin Oulunkaaren kuntayhtymä maksamaan Tehy ry:n jäsenelle takautuvat saatavat korkojen kera. Vastaavasti kyseessä oleva työnantaja määrättiin maksamaan ammattijärjestölle hyvityssakkoja tietoisesta laittomasta toiminnasta, eli voimassa olevan työehtosopimuksen rikkomisesta. Tuomioistuin määräsi myös KT Kuntatyönantajat maksamaan sakkoja ammattijärjestölle siitä, ettei KT ollut huolehtinut lainmukaisesta valvontavelvollisuudesta.

Tämä on meille pienipalkkaisille hoitajille ja tälle naisvaltaiselle alalle hyvin merkittävä päätös, koska meihin sovellettavan työehtosopimuksen (KVTES) mukaan äitiysvapaalle jäävällä on oikeus saada varsinainen palkka ajanjaksolta, johon sisältyy äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää. Osittaisella hoitovapaalla oleva tekee käytännössä 75% - 78,43% työaikaa, jolloin ansiotaso on vastaavasti  jopa neljännes pienempi kuin 100% työajalla. Tämä tarkoittaa useita satoja euroja äitiysvapaakuukautta kohden!

Tehy PPSHP vaatii työnantajaamme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää noudattamaan kyseistä työtuomioistuimen päätöstä ja korjaamaan itseohjautuvasti aikaisemmat päätökset Työsopimuslain 13. luvun 9. § määräyksen mukaisesti takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Jäsenemme voivat olla yhteydessä omaan alueluottamusmieheensä (http://tehyppshp.fi/lm) , joka tarvittaessa aloittaa asian suhteen yksilöllisen selvityksen.

 

-Juha Honkakoski
Pääluottamusmies, Tehy PPSHP
p. 040 126 3575 (sisältä 6267)

 

Linkki työtuomioistuimen  päätökseen: http://www.tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1498824850045.html

Liitteet