Perättömiä huhuja KIKY -sopimuksen vaikutuksesta eri ammattiryhmissä.

22.9.2017Olemme saaneet useita huolestuneita yhteydenottoja koskien kilpailukykysopimuksen vaikutuksista eri ammattiryhmien väliltä OYS:ssa. Jostain on syntynyt käsitys, ettei lomarahaleikkaus koskisi lääkärikuntaa. Jokainen kunta-alan ammattiliito sopi KT Kuntatyönantajan kanssa muun muassa kolmen vuoden määräaikaisesta lomarahojen leikkauksesta -30 % vuosina 2017, 2018, 2019.

Lisäksi sovittiin työajan pidennyksestä puolella tunnilla viikossa. Jaksotyössä pidennys on siis kahden viikon jaksolla tunti, kolmen viikon jaksolla 1,5 tuntia ja neljän viikon jaksolla 2 tuntia. Lääkäreiden osalta työajan pidennys toteutettiin terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden työajan pidennyksellä. Sairaalalääkärit ovat jo aiemmin tehneet edellä mainittuihin verraten pidempää työaikaa.

Näin ollen huhut ovat siis perättömiä ja kiky koskee kaikkia kunta-alan työntekijöitä ammattijärjestöstä riippumatta.

Lisätietoja KIKYstä ja sen taustoista: https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/kilpailukykysopimus-kiky-kunta-alalla

Lääkäriliiton tiedote KIKYstä: https://www.laakariliitto.fi/uutiset/jasenuutiset/kilpailukykysopimuksen-toteuttaminen-laakarisopimuksessa-2017/

 

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Outi Puoskari, puheenjohtaja Tehy PPSHP, p. 040 014 5707
Anneli Näppä, varapääluottamusmies Tehy PPSHP, p. 040 125 9034