Epäpätevyysvähennys: Olenko oikeutettu takautuviin saataviin?

21.8.2018Viime keväänä ja kesänä saimme uudet tulkinnat koskien KVTES:n määräyksiä epäpätevyysvähennyksistä.

Aikaisemmin puuttuvan tutkinnon perusteella voitiin tehtäväkohtaista palkkaa pienentää jopa kymmenen prosenttia. KVTES:n neuvottelukierroksella vuonna 2012 näitä määräyksiä muutettiin, mutta edelleen määräyksen sanamuoto on hyvin epäselvä. Tästä johtuen viime kevään aikana KT Kuntatyönantajat ja erinäiset sopijajärjestöt kävivät asiasta tulkintaneuvotteluita ja päätyivät nykyisin voimmassa olevaan tulkintaan: Tehtäväkohtaista palkkaa ei voida pienentää pelkästään puuttuvan tutkinnon tai koulutuksen perusteella, vaan tehtäväkohtaisen palkan määrittää ainoastaan ja vain tehtävän vaativuus. Periaatteenna on siis, että samasta tehtävästä tulee maksaa samaa tehtäväkohtaista palkkaa.

Tämä asia on aika selvä monissa kunta-alan tehtävissä, kuten esimerkiksi sairaalahuoltajien tehtävissä. Heillä on monesti automaattisesti pienennetty tehtäväkohtaista palkkaa, kun henkilöllä ei ole ollut vaadittavaa sairaalahuoltajan tutkintoa, vaikka henkilö on tehnyt täysin samaa tehtävää kuin tutkinnon omaavat sairaalahuoltajat.

Tehyläisissä ammateissa tämä ei ole näin selvä tilanne, johtuen ennen kaikkea terveydenhuollonalan tehtävistä. Esimerkiksi sairaanhoitajalla tulee olla Valviran myöntämä laillistaminen, jotta hän voi tehdä itsenäisesti sairaanhoitajan tehtävässä. Vastaavasti sairaanhoitajan tulee suorittaa lääkeosaamisen tentit ja näytöt, jotta hän voi itsenäisesti suorittaa tehtävässä vaadittavaa lääkehoitoa.

Toisaalta meidän alalla on tehtäviä, joissa vastaavat asiat eivät automaattisesti kuulu tehtävän suorittamiseen. Näin ollen kukaan ei automaattisesti pysty sanomaan, miten perusteltua mahdollinen epäpätevyysvähennys on ollut. Tästä syystä jokainen tilanne tulee tutkia ja selvittää erikseen ja tarvittaessa aloittaa asian tiimoilta paikalliset neuvottelut. Tästä syystä kannattaa olla yhteydessä oman luottamusmieheensä.

Lisäksi on hyvä muistaa se, mitä työsopimuslaki sanoo takautuvista saatavista. Jos palvelussuhde on päättynyt, on lain mukaan oikeutettu takautuviin palkkasaataviin kahden vuoden ajalta. Jos taas palvelussuhde ei ole päättynyt, takautuvia saatavia voi vaatia lain mukaan viiden vuoden ajalta.

-Juha Honkakoski, pääluottamusmies TEHY PPSHP, p. 040 126 3574, juha.honkakoski ät ppshp.fi, Twitter: @JHonkakoski