Oulaskankaan sairaalassa aloitetaan yt-neuvottelut

17.10.2018Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) käynnistää Oulaskankaan sairaalan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 17.10.2018.

Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden päätös 23.4. lakkauttaa Oulaskankaan synnytystoiminta vuoden loppuun mennessä sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutostarpeet Oulaskankaan sairaalan psykiatrisissa palvelurakenteissa. Lainvoimainen lupa Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnalle on päättymässä vuoden loppuun. Taustalla on Valviran vuonna 2016 tekemä päätös, jossa synnytystoiminta määrättiin lopetettavaksi potilasturvallisuusriskien vuoksi. PPSHP valitti päätöksestä ensin hallinto-oikeuteen ja sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka huhtikuussa 2018 päätyi asiassa Valviran kannalle ja edellytti synnytystoiminnan lopettamista. Heinäkuussa 2018 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiseksi 31.12.2021 saakka, mutta siitä huolimatta korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Synnytystoiminnan jatkumisen osalta tarvitaan nyt Valviralta pikaisesti uutta arviointia. Heidän tulee arvioida uudelleen ne toimet, joita sairaanhoitopiiri on aktiivisesti tehnyt turvallisuuden entisestäänkin parantamiseksi. Oulaskangas on turvallinen paikka synnyttää, ja sen palveluita tarvitaan alueen pitkien välimatkojenkin vuoksi. Oulun yliopistollisen sairaalan uudet tilat valmistuvat vasta vuosien päästä.

Psykiatrian avohoidon tilanteessa Tehy PPSHP näkee surullisena sen, että Oulun eteläisen kunnat eivät ole käyttäneet tätä palvelua siinä mittakaavassa kuin olisi ollut mahdollisuus. Osaltaan kunnat ovat siis itse vastuussa siitä, että tätä palvelua ollaan mahdollisesti nyt ajamassa alas.

Tehy PPSHP näkee Oulaskankaan sairaalan tärkeänä osana sairaanhoitopiiriä. Synnytysten hoitaminen jatkossakin Oulaskankaalla on tärkeää koko alueelle, psykiatrian avohoitoyksikkö on tärkeä osa Oulun eteläisen alueen mielenterveyspalveluita, unohtamatta sairaalan muita tärkeitä toimintoja. Sairaalan ammattitaitoinen hoitohenkilökunta ansaitsee parempaa kuin vuosikaudet jatkunut epävarmuus toiminnan jatkumisesta. Potilaiden hoitoa toteutetaan Oulaskankaalla jo nykyisellään erittäin turvallisesti, perhe- ja potilaslähtöisesti vankalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin käynnistämät lisäkoulutus- ja välineinvestoinnit vain vankentavat tätä asiaa. Tehy PPSHP kantaa suurta huolta niin henkilökunnan jaksamisesta kuin myös mahdollisten muutosten vaikutuksesta työ- ja potilasturvallisuudelle.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat viikolla 44 ja niistä tullaan tiedottamaan niiden edetessä neuvotteluosapuolten sopimalla tavalla. Sairaanhoitopiirissä on asetettu 16.10. voimaan rekrytointikielto koskien kaikkia neuvottelujen piirissä olevia tehtäviä. Tehy PPSHP on jäsentensä tukena koko prosessin ajan, niin itse neuvotteluissa kuin myös kaikilla muilla mahdollisilla tavoilla jäsenistöään tukien. Tehy PPSHP järjestää ensimmäisen (todennäköisesti monista) jäsenilloista Oulaisissa 24.10. illalla.

 

                                                          -Tehy PPSHP

 

Lisätietoja tarvittaessa antavat:

Juha Honkakoski, pääluottamusmies, Tehy PPSHP, p. 040 126 3574, juha.honkakoski@ppshp.fi
Outi Puoskari, puheenjohtaja, Tehy PPSHP, p. 040 0145 707, outi.puoskari@ppshp.fi