Vuoden 2019 Hyvä jengi on Medisiininen päiväsairaala

11.4.2019Ammattiosastomme hallitus on valinnut vuosina 2005-2013  jäsenten ehdotuksen perusteella vuosittain HYVÄ IHMINEN -tunnustuksen saajan! Tänä vuonna valittiin HYVÄ JENGI!

Hyvä jengi -kriteerit ovat:

Porukka, joka on työssään tai muuten toiminnallaan vaikuttanut jäsentemme hyvinvointiin, työn sujuvuuteen, työilmapiiriin. Porukka joka on auttanut, opastanut ja kannustanut.

Porukka on ystävällinen, positiivinen, iloinen, rohkeasti ja ehkä vähän persoonallinenkin. Se on asiansa osaava, auttaa vaikeissa asioissa ja huomioi toiset tasapuolisesti.

Ehdokas voi olla pienikin tiimi tai porukka, kokonainen työyksikkö tai muu kokonaisuus. Ehdokkaita voivat esittää ammattiosaston jäsenet. Ehdokkaalla tulee olla takanaan useamman henkilön kannatus. 

Ammattiosaston hallitus valitsee tunnustuksen saajan. Hallitus ei voi esittää omaa ehdokasta. Hallituksen jäsenet voivat kuitenkin olla mukana esittämässä jotain ehdokasta .

Hallitus päättää myöhemmin Hyvä jengi -tunnustuksen rahallisesta suuruudesta, riippuen palkitun yhteisön koosta. Se lienee jotain 100-500 euron välillä.

Vuonna 2019 valittiin Hyvis jo kuudennettatoista kertaa. 

Vuoden 2019 Hyvä jengi on Medisiininen päiväsairaala, OYS.

Perusteluiksi valinnalle annettiin mm. seuraavaa:

”Aivan mahtava työpaikka. Koko työyhteisö opastaa, kannustaa ja auttaa ja puhaltaa yhteen hiileen kaikkien parhaaksi. Kiitoksia on tullut niin potilailta, omaisilta kuin yhteistyökumppaneilta, kuinka miellyttävää on tulla Medisiiniseen päiväsairaalaan, jossa työskennellään potilaan parhaaksi. Työhyvinvointi on siellä ykkösasia - ilo kuuluu siellä jokaiseen työpäivään.”

ja

”Medisiininen päiväsairaala on työyhteisö, jossa jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja arvostettu. Jokaisen työyhteisön jäsenen osaamista arvostetaan, olipa työnimike mikä vain. Vaikeistakin asioista osataan puhua, pyritään ymmärtämään työkaveria ja tuetaan tuen tarvitsijaa. Kommunikointi, huumori ja kollegan auttaminen kuuluvat olennaisesti työpäivään.”

Onnea! Kävimme viemässä lahjakortin työhyvinnoin edistämiseen ja juotiin kakkukahvit!

Ps. Ehdotuksia jälleen useita, mikä osoittaa että meillä on hieno työpaikka!