Raahen YT-neuvottelut päätökseen

16.4.2019Sairaanhoitopiirin hallitus on 15.4. kokouksessaan käsitellyt Raahen sairaalan leikkaustoimintaa koskevien yt-neuvottelujen tuloksen. Leikkaustoiminta lakkaa sairaalassa 8.7. kesäsulkuihin mennessä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän leikkaustoiminta siirrettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille vuoden 2018 alussa, jolloin myös leikkaustoiminnan henkilöstö siirtyi sairaanhoitopiirin työntekijöiksi.

Valtioneuvoston asetuksen ja terveydenhuoltolain mukaisesti PPSHP lähti siirtämään leikkaustoimintaa. Raahessa tehtiin viime vuonna 2018 noin 2600 leikkausta, joista noin 1 600 yleisanestesiassa tai laajassa puudutuksessa. Loput olivat paikallispuudutuksessa ilman anestesiaa muuta anestesiaa tehtäviä toimenpiteitä. Yt-neuvottelut käynnistyivät 18.2. ja koskivat kaikkia PPSHP:n henkilöitä Raahen sairaalassa.

Kaikille Raahen sairaalassa työskennelleille pystyttiin tarjoamaan uutta työtä sairaanhoitopiiristä. Hoitohenkilökunnan tehtävistä neljä sijoittuu Raahen paikaillispuudutustoimintaan, neljä Oulaskankaan sairaalan leikkaussaliin ja loput 19 Operatiiviselle tulosalueelle. Kolme sairaanhoitajaa ei ottanut tarjottua työtä vastaan ja heidät irtisanotaan.

Tehy PPSHP on pettynyt tehokkaaksi ja laadukkaaksi todetun toiminnan loppumiseen. Moni kokenut ammattilainen jää nyt ilman töitä, joutuu tekemään isoja henkilökohtaisia järjestelyjä työpaikan muuttuessa tai sopeutumaan erilaiseen tehtäväkuvaan. Sairaanhoitopiirin pystyi tarjoamaan kaikille työtä, mutta asetuksen ja lain pakotteiden edessä se oli voimaton.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on käynnistänyt oman yt-prosessinsa leikkaustoiminnan loppumisen vuoksi. Leikkaustoiminnan loppumisella on liitännäisvaikutuksia ja näillä RAS omilla tuotannollis-taloudellisin perustein käytävillä yt-neuvotteluilla voi olla jopa 80 henkilön vähennystarve. Tehy PPSHP haluaa esittää päättäjille kysymyksen: Miksi Raahen aluesairaala ei ole osa PPSHP toimintaa? Tällöin asiakasvolyymi olisi suurempi ja toiminta saataisiin paremmin turvattua. Tästä nämä päättyneet yt-neuvottelut olkoon hyvä esimerkki: iso työnantaja pystyi tarjoamaan kaikille työtä.

Tulemme olemaan jatkossakin jäsentemme tukena tämän vaikean asian äärellä. Järjestämme jäsentilaisuuden 24.4. Raahen Hovissa, jossa käymme vielä prosessin läpi, kuulemme jäseniä ja vastaamme kysymyksiin.

                                                        -Tehy PPSHP

Lisätietoja tarvittaessa antavat:

Juha Honkakoski, pääluottamusmies, Tehy PPSHP, p. 040 126 3574, juha.honkakoski@ppshp.fi
Outi Puoskari, puheenjohtaja, Tehy PPSHP, p. 040 0145 707, outi.puoskari@ppshp.fi