Neuvottelutulos esimiesten (oh ja aoh) järjestelyerästä

14.9.2019Keväällä neuvotelluissa järjestelyvaraeräneuvotteluissa hoitotyön esimiesten (hinnoittelutunnus HOI020) eli osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat, neuvottelut jäivät tälle syksylle.

Tehy PPSHP on neuvotellut työnantajan kanssa 13.9. järjestelyerän kohdentamisesta ja päässyt neuvottelutulokseen. Tarkoitus on saada ko. palkat maksuun lokakuun palkanmaksuun, takautuvasti vuoden alusta. Tiedotamme yksityiskohdista myöhemmin lisää.

//Tehy PPSHP