Juha Honkakoski on vuoden STTK:lainen luottamusmies!

8.10.2019Tehy PPSHP pääluottamusmies on valittu vuoden STTK:laiseksi luottamusmieheksi. Valinta julkistettiin tänään 8.10. STTK:n Työn tulevaisuus -tapahtumassa Helsingin Tennispalatsissa.

Tehy PPSHP esitti Juhaa tunnustuksen saajaksi. Juha on toiminut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmiehenä vuodesta 2006 lähtien. Hän toimii alueellaan lähes 3500 tehyläisen jäsenen henkilöstönedustajana.

Juha on aina valmis auttamaan ja neuvomaan vaikeissakin asioissa. Hän osallistuu aktiivisesti ammattiosastomme toimintaan ja edunvalvontaan ollen määrätietoinen neuvottelija. Tehtäviä hoitaessaan hän kuuntelee jäsenistöä herkällä korvalla. Juha tekee paljon valmistelevaa työtä, selvittää ja arvioi käsiteltävään asiaan jo aikaisemmin liittyvät sopimukset, lainsäädännöt ja ennakkotapaukset. Hän ylläpitää taitojaan jatkuvalla kouluttautumisella. Hän on suorittanut työmarkkinatutkinnon ja työlainsäädännön opinnot ja parasta aikaa hän suorittaa taloushallinnon opintoja. Juha kokee tärkeäksi jakaa hyviä käytäntöjä ja sopimuksia myös muiden käyttöön. Hän on tehokas tiedonvälittäjä. Juha toimii aktiivisesti myös valtakunnan tasolla. Tehyn valtuutettuna hän on ollut kymmenen vuotta.

Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on tiivistä ja rakentavaa. Työnantajan edustajat arvostavat Juhaa, vaikka välillä mielipiteet ovatkin eriäviä. Meidän organisaatiossamme on totuttu rakentamaan, osallistumaan muutoksiin aktiivisesti ja ennen kaikkea meillä on toimiva neuvottelukulttuuri. Juhan osaaminen on tunnistettu myös työnantaja puolella ja hänen näkemyksiään pyydetään usein jo ennakkoon epävirallisesti asioiden valmisteluissa. Muiden ammattijärjestöjen edustajat luottavat Juhan ammattitaitoon ja hän tekee paikallisesti tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Silkkaa ruusuilla tanssimista yhteistyö ei kuitenkaan ole. Tärkein meillä on kuitenkin muistettu – asiat ja näkemykset riitelevät joskus, ei ihmiset.

Juhan myötävaikutuksella meillä pilotoitiin eräissä sairaanhoitopiirin yksiköissä vuosina 2012- 2013 jaksotyöaikajärjestelmää. Hänen sydäntä lähellä ovat määräaikaisten työntekijöiden työsuhdeasiat sekä palkkaukseen liittyvät epäkohdat. Määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettu tavoitteellisesti. Henkilöstön palkkausta on parannettu muun muassa luomalla ja neuvottelemalla sekä hoitoalan tehtävien (HOI040) että vaativan hoitoalan tehtävien (HOI030) työn vaativuuden arviointijärjestelmä. Tämän viimeisimmän uuden HOI030 työn vaativuuden arviointijärjestelmän avulla pääsemme tavoitteeseen tasapuolisesta tehtäväkohtaisesta palkasta - Samasta työstä sama palkka. Meillä on useita hyviä paikallisia sopimuksia, jotka on neuvoteltu Juhan myötävaikutuksella. Hälytysrahasopimuksemme on maamme parhaita. Muita sopimuksia ovat esimerkiksi sisäisen keikkailun sopimus ja laadukas työaikapankkisopimus. Paikallissopimuksia tehtäessä huomioidaan se, että niistä hyötyy jäsenistömme mahdollisimman laajasti.

Juhan aloitteesta luottamusmiesorganisaatiomme on uudistunut vuosien varrella. Tällä hetkellä luottamusmiehemme ovat päätoimisia, lukuun ottamatta Oulaskankaan sairaalan alueluottamusmiestä. Tämä on mahdollistanut tiiviimmän yhteistyön luottamusmiesten ja ammattiosaston välillä mahdollistaen entistäkin paremman edunvalvonnan jäsenistölle. Tämä saumaton yhteistyö on huomattu alueellamme muun muassa YT- menettelyjen yhteydessä. Juhan johdolla on alueellamme käyty vuosina 2017- 2019 Visalan sairaalan ja Oulaskankaan synnytystoiminnan loppumisen yhteistoimintamenettelyt sekä Raahen leikkaustoiminnan loppuminen. Näissä raskaissa ja kuormittavissa prosesseissa on päästy hyvään lopputulokseen, töitä on löytynyt yhteistoimintamenettelyssä olleille jäsenille ja vain muutama on päätynyt irtisanomiseen.

Juha on ihmisenä aloitteellinen, kekseliäs, sinnikäs ja periksi antamaton. Usein silmäkulmassa pilkistää pieni huumorin veitikka. Työn vastapainona Juhalle tärkeää on perhe, matkustaminen ja hyvä ruoka.

//Tehy PPSHP