Tehy PPSHP kanta PPSHP ky:n asettamaan karenssiin ulkomaille matkustettaessa

11.6.2020PPSHP ky on ohjeistanut henkilökuntaa, että ulkomaan matkasta tulee ilmoittaa työnantajalle ja että matkan jälkeen seuraa kahden viikon palkaton, työnantajan asettama karenssi.

Tästä asiasta ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, minkä johdosta emme voi antaa yksiselitteistä tulkintaohjetta. Näkemyksemme mukaan kuitenkin:

Työntekijä ei ole velvollinen kertomaan työnantajalle vapaa-ajan matkasuunnitelmiaan. Työnantajan direktiovalta ei ulotu vapaa-ajan toimintaan.

Mikäli työntekijä on ollut vapaa-ajallaan matkalla maassa, johon ulkoministeriö ei suosittele matkustamista, tulee toimia THL:n ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä THL suosittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä toimimaan seuraavasti:

 

”Jos tulet sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin, sinun on syytä sopia työnantajasi kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Työnantajan tulee arvioida tartuntariski ja muuttaa tarvittaessa työtehtäviäsi 14 vrk ajan maahan saapumisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Mikäli työnantaja ei voi muuttaa työtehtäviä, työntekijältä voidaan estää töihin tulo, mikäli työnantaja arvioi sen tarpeelliseksi tartuntariskin vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus ei kutenkaan pääty tämän takia. Palkanmaksun katkaisemisesta tässä erikoistilanteessa ei ole säädetty laissa tai työehtosopimuksessa. Työntekijä ja työnantaja voivat toki halutessaan (vapaaehtoisesti) sopia myös esim. palkallisesta kahden viikon vuosilomasta/työaikapankkivapaasta/liukumavapaasta.

Mikäli asiasta tulee työpaikalla erimielisyys ja työnantaja katkaisee palkanmaksun, ole välittömästi yhteydessä luottamusmieheen asian eteenpäin viemiseksi. 


Tarvittaessa lisätietoja:
Jukka Kanto, luottamusmies p. 040 125 9392
Outi Puoskari, puheenjohtaja Tehy PPSHP p. 040 014 5707

//Tehy PPSHP