Tehy, Super ja Pohjois-Suomen soteosuuskunta ja Tervia Osaajat ry ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen

24.11.2020


Tehy ja SuPer ovat perjantaina vihdoin allekirjoittaneet aiesopimuksen työehtosopimuksesta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n kanssa.

Osapuolet sopivat, että niiden kesken neuvotellaan ja sovitaan koulutettua hoitohenkilöstöä koskeva työehtosopimus ja luottamusmiesjärjestelmä ennen kuin osuuskunta tai sen tytäryhtiöt aloittavat em. henkilöstöryhmää koskevan toiminnan. Työehtosopimuksena noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 1.9.2021 voimaan tulevaa sote-sopimusta. Mahdollisia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin paikallisia sopimuksia sovelletaan soveltuvin osin siten kuin niiden voimassaolosta ja kestosta on sovittu.

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiöt ovat Kevan jäsenyhteisöjä, joten henkilöstön työeläke kertyy samojen sääntöjen mukaisesti kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa.

Tällä hetkellä osuuskunnalla ja sen tytäryhtiöillä ei ole suunnitteilla hoitohenkilöstöä koskevan toiminnan aloittamista. Tämän takia teimme asiasta aiesopimuksen. Mikäli Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan tai sen tytäryhtiöiden hallitukset päättävät laajentaa toimintaa koskemaan koulutettua hoitohenkilöstöä, heidän edustajansa kutsuvat Tehyn ja SuPerin neuvottelemaan varsinaisesta työehtosopimuksesta, jonka malli on siis sovittu aiesopimuksessa.

Neuvottelut osuuskunnan ja tytäryhtiön kanssa sujuivat hyvässä hengessä ja saavutimme kohtuullisen nopeasti yhteisen näkemyksen aiesopimuksen sisällöstä. Aikaa kului enemmänkin työnantajapuolen hallinnollisessa hyväksymisprosessissa. Mutta nyt kaikki on kunnossa ja sopimus allekirjoitettu.

Suuri kiitos teille kaikille ponnisteluissa tämän asian kanssa. Olemme kaksi vuotta vääntäneet asiaa ja nyt työehtosopimusasia on hyvässä mallissa tulevaisuutta varten. Ilman työtaistelua ja paikallisen sopimustoiminnan jäädyttämistä emme olisi sopimusta saavuttaneet. Osuuskunnan kanssa tehty sopimus viitoittaa tietä myös muualla Suomessa neuvottelujen alla oleville ja tulevaisuudessa tehtäville sopimusratkaisuille.

Olemme kirjoittaneet palan historiaa.