Hälytysraha- ja sisäisen keikan neuvottelut: PPSHP ei halua turvata työvoiman saatavuutta ja potilasturvallisuutta

7.9.2021Tehy PPSHP on käynyt 7.9. neuvottelut hälytysrahasopimuksen ja sisäisen keikkailun sopimuksien päivittämisestä, turvatakseen työvoiman saatavuuden ja potilas- ja työturvallisuuden takaamisen vuoksi. Neuvottelut päättyivät erimielisenä.

Esitimme työnantajalle useita muutoksia nykyisiin sopimuksiin. Työntekijöiltä ja esimiehiltä saamiemme lukuisten yhteydenottojen tiimoilta halusimme esimerkiksi, että sisäisen keikkailun taksaa voisi maksaa myös omaan yksikköön. Tämä olisi ketteröittänyt hallintoa käytännössä tällä ei olisi kustannusvaikutuksia. Itse hälytysrahasopimukseen olisimme halunneet tarkastella korvaustasoja, kuten työnantaja on nytkin tehnyt työvoimapulan vuoksi. Kuitenkin työnantaja totesi, että korkeammat hälytysrahat päättyvät ja 13.9. palataan sopimuksen mukaisiin, ei-kilpailukykyisiin hälytysrahoihin. Lisäksi sopimuksessa oleva neljän tunnin aikaraja sekä vain yksi hälytysraha per vuorokausi -säännöt ovat aiheuttaneet työvoiman saatavuuteen ongelmia.

Työnantajan näkemys oli se, että nykyisiin hälytysrahoihin ei tarvitse tehdä korjauksia, aikamääreitä ei tarvitse muuttaa eikä sisäisen keikkailun sopimusta tarvitse laajentaa. Vetosimme yllä jo mainittuihin potilasturvallisuusseikkoihin, mutta turhaan. Totesimme, että lukuisat jäsenemme eivät ole enää suostuneet tekemään ylimääräistä työtä näillä korvauksilla, ja että hälytysrahasummien lasku tulee aiheuttamaan vielä syvemmän työvoimapulan ja vaarantamaan niin potilas- kuin työturvallisuudenkin. Työvuoroja tehdään jo nyt lukuisissa yksiköissä joko vajaalla miehityksellä tai ulkopuolisten, yksikön käytännöistä vähemmän tietävien keikkalaisten turvin. 

Vetosimme myös siihen, että työnantajamme on jatkuvasti puhunut toimenpiteistä, mitä he aikovat tehdä turvatakseen alamme vetovoiman ja pitovoiman. Näiden neuvottelujen pohjalta nuo toimenpiteet tuntuvat loistavan poissaolollaan.

Muistutamme jäseniämme, että loppukädessä on kiinni työntekijästä itsestään, haluaako tehdä ylimääräisiä työvuoroja tai vaihtaa suunniteltua työvuoroluetteloaan. Hälytysrahat palaavat 13.9. alimmalle tasolleen ja sisäisen keikkailun sopimus jatkuu entisellään. Muistutamme myös, että on jokaisen, niin työntekijän kuin esimiehenkin, velvollisuus tehdä haittailmoitus, mikäli potilasturvallisuus vaarantuu.  

Ilmoittelemisiin!

//Tehy PPSHP