YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO jatkuu 4.10.2021 KLO 12 saakka

26.9.2021 klo 21:00

Maanantaina 13.9. alkanut ja 27.9. jatkunut ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu keskeytyksettä ja päättyy maanantaina 4.10.2021 klo 12.00.

Tehy PPSHP on päättänyt jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa 4.10.2021 klo 12 saakka. Kiellon piirissä ovat työsopimussuhteiset jäsenemme. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn työsuhteiset jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, eli ylityötä ei tehdä ja työvuoroja vaihdeta. Kielto koskee kaikkea ylimääräistä työtä, myös sairaanhoitopiirissä käytössä olevaa sisäistä keikkatyötä

Tehy PPSHP on lähestynyt PPSHP työnantajaa esityksellä ratkaista jumiutunut tilanne neuvottelemalla kiistan aiheena olevasta hälytysrahan korvaustausosta työrauhan palauttamiseksi. Työnantaja on ilmoittanut, ettei sillä ole neuvotteluvalmiutta asiassa. Tavoitteemme on, että hälytysrahan maksamista jatketaan korotetulla taksalla. Tällöin todennäköisesti useampi tekee ylimääräisiä vuoroja, jolloin kuormituskin jakaantuu isommalle joukolle, joka ehkäisee työstä väsymistä. Lisäksi esihenkilöiden paine vähenee työvoiman paremman saatavuuden myötä.

Saamiemme yhteydenottojen perusteella ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa toimintaan hoitajien noudattaessaan omaa työvuorolistaansa. Esimerkkeinä sanottakoon leikkaussalien sulkeminen tai vapautuneiden aikojen täyttämättä jättäminen. Joustamiselle siis on tarvetta ja tästä kuuluu mielestämme saada kunnollinen korvaus.

Tarvittaessa lisätietoja antaa Outi Puoskari, ammattiosaston puheenjohtaja p. 040 014 5707, outi.puoskari@ppshp.fi