PPSHP työsuojeluvaalilautakunnan ilmoitus työsuojeluvaaleista

8.10.2021


POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖSUOJELUVAALIT kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VAALEISSA VALITAAN

  • Toimihenkilöt: yksi (1) päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutetut.
  • Lääkärit: yksi (1) päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutetut.
  • Hoitohenkilökunta: neljä (4) päätoimista työsuojeluvaltuutettua ja -varavaltuutetut.
  • Muu henkilökunta: yksi (1) päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutetut.


ÄÄNESTYSLUETTELOT

Henkilöstön tulee tarkistaa äänestysluettelosta äänioikeutensa ja ryhmän, mihin kuuluu!

Äänestysluettelot ovat tarkistettavissa sähköpostilla 4.10-11.10 välisenä aikana vaalilautakunnan sihteeri Jamina Pietikäiseltä jamina.pietikainen@ppshp.fi ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Raili Niemiseltä raili.nieminen@ppshp.fi.

Mahdolliset oikaisuvaatimukset äänestysluetteloon tulee tehdä sähköpostilla työsuojeluvaalilautakunnalle 13.10.2021 klo 12 mennessä. Oikaisuvaatimukset toimitetaan em. sähköposteihin.


EHDOKASASETTELU

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua jokainen äänioikeutettu henkilö, listauksen mukaiselle toimialueelle.

Ehdokasasettelu alkaa 14.10. ja päättyy 26.10. klo 12.00.

Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua erillisellä kaavakkeella työsuojeluvaalilautakunnalle. Kaavakkeita saa lautakunnan sihteeriltä ja puheenjohtajalta em. sähköposteilla. Allekirjoitettu suostumuskaavake toimitetaan vaalilautakunnan sihteerille sähköpostitse jamina.pietikainen@ppshp.fi.

Vaalit toimitetaan vain siinä tapauksessa, että ehdokkaita on enemmän kuin valittavia valtuutettuja. Muutoin kyseessä on sopuvaalit ja ehdokkaaksi asettuneet tulevat valituiksi. Vaalit tullaan järjestämään marraskuun aikana. Vaaleista ilmoitetaan viikkotiedotteissa ja intrassa.

 

//TYÖSUOJELUVAALILAUTAKUNTA

Raili Nieminen, plm JHL (pj)                   
Jamina Pietikäinen, plm Jyty (siht)
Jukka Kanto, plm Tehy PPSHP              
Pertti Henttu, plm JUKO
Jaana Pikkupeura, plm JUKO                
Pirjo Riehunkangas, plm SuPer