SOTE-SOPIMUS EI ENÄÄ VOIMASSA - Tehy ry lähtee työtaistelemaan!

1.3.2022


Kuntasektorin työmarkkinaneuvottelut keskeytyivät 28.2. ja SOTE-sopimus ei ole enää 1.3. voimassa.

Olemme sopimuksettomassa tilassa. Entisiä työehtosopimuksia noudatetaan edelleen, mutta työrauhavelvoitetta ei ole! Neuvottelujen vauhdittamiseksi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö
 

Tehy julistaa SOTE- ja KVTES-sopimusaloilla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaen 1.3. klo 15.00.


Tällä hetkellä on päätetty kiellon kestävän 8.3. klo 15 asti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolella ovat virkasuhteiset jäsenet. 
 

KIELLON AIKA TEHYLÄISET TEKEVÄT VAIN JA AINOASTAAN SOVITUT, TYÖVUOROLUETTELON MUKAISET TYÖVUOROT! VUOROJA EI VAIHDETA, JATKETA TAI OTETA YLIMÄÄRÄISIÄ!


Jäsenet huomio! Seuratkaa tarkasti tiedotusta - saatte tietoa työtaistelutoimien mahdollisista laajennuksista, jatkoista ja neuvottelujen kulusta!

 

Tehy PPSHP:ssa tämä tarkoittaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia tehyläisiä henkilöstöryhmiä. Kiellon ulkopuolella ovat osastonhoitajat ja siitä komentoketjussa ylöspäin olevat virkasuhteiset jäsenet. 

 

Potilasturvallisuutta ei saa tietoisesti vaarantaa. Eli jos vuoronvaihteessa on elvytys kesken, siitä ei nytkään lähdetä. Mutta potilasturvallisuus on työnantajan vastuulla. Jos koet, että ette pärjää ja potilasturvallisuus vaarantuu, ota yhteys esihenkilöösi. 

Jos koette painostusta työnantajan taholta, ottakaa yhteys luottariisi. Olemme laillisessa työtaistelussa.Tiedotamme asiasta lisää tilanteen edetessä. Nopein reitti on seurata Tehy ry tiedotusta - neuvottelijoiden Twitter-tilejä ja Tehy ry sivuja. Tarvittaessa lisätietoja ammattiosaston puheenjohtajalta ja pääluottarilta.

 

 

Keräämme tietoa ja vastauksia kysymyksiin sivustollemme osoitteeseen tehyppshp.fi/tyotaistelu