Jäikö palkkasi maksamatta? Toimi näin!

11.5.2022


Työnantajamme peri 13.5. palkanmaksun yhteydessä lakossa olleilta palkan, mutta ei kuitenkaan maksanut vielä tuolloin ajalla tehtyjen suojelutöiden palkkoja.

Työnantajan tehtävänä on huolehtia, että palkka on laskettu oikein ja maksettu työntekijälle sen erääntymispäivänä. Työntekijän tehtävänä on toimittaa työnantajalle kaikki palkan laskentaan tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi tuntikortit, sovittuna ajankohtana.

Työsuhteen aikana työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jos palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä. Viivästyskoron laskeminen alkaa eräpäivää seuraavasta päivästä.

Täytä ja tulosta lomake ja toimita se esihenkilöllesi. Lomakkeeseen ei tarvitse itse laskea palkkasaatavan määrää, tärkeintä on täyttää henkilötiedot ja ajanjakso, jolta haet viivästyskorkoa.

Tämä ohje on voimassa tietenkin aina kun sovittu palkanmaksu myöhästyy, eli mikäli vuorolisät tai muut palkanosat tietyltä ajanjaksolta eivät tule sovittuna aikana, tai jos vaikkapa lisätyöt tai sisäiset keikat eivät tule maksuun ajallaan. 

Lisätietoa: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka/palkkasaatavat  tai luottareilta.