Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

27.1.2023


Tehyn Pohjois-Pohjanmaan RAKE ryhmän neuvottelijat ovat neuvotelleet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sote-sopimuksen piirissä oleville työntekijöille ja viranhaltijoille paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hälytysrahasta.

Hälytysrahan määrät ovat arkena 90 euroa ja viikonloppuna 130 euroa sekä korotetulla työaikajaksolla arkena 110 ja viikonloppuna 160 euroa.

Kesäkaudella tarkoitetaan ajanjaksoa juhannuksen sisältävän kolmiviikkoisjakson alusta viimeisen elokuun aikana päättyvän työaikajakson loppuun saakka. Korotettuun hälytysrahaan oikeuttavat ne arkipyhäjaksot, joihin sisältyy joulu, uusivuosi ja pääsiäinen.

Ensimmäiseksi viikonloppuvuoroksi luetaan perjantain iltavuoro ja viimeiseksi maanantaiaamuun päättyvä yövuoro. Ensimmäiseksi arkipyhävuoroksi katsotaan arkipyhää tai aattopäivää (joulu- ja juhannusaatto) välittömästi edeltävän päivän iltavuoro.


Hälytysrahan maksamisesta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa; ylimääräinen, toisen vuoron tekeminen perään, työvuoron aikaistamisessa tai myöhentämisessä 4 tunnilla, on sovittu kattavasti sopimuksessa. 

 

Suurin muutos OYS toiminnoissa vanhaan sopimuksen nähden sisällössä on, että kahdesta perättäisestä ylimääräisestä vuorosta maksetaan 2 hälytysrahaa.

 

Hälytysrahasopimus tulee voimaan 30.1.2023 lukien ja on voimassa toistaiseksi.


Tarvittaessa lisätietoja saat omalta luottamusmieheltäsi.
 

Tehyn ammattiosastojen rakennetyöryhmä (RAKE) neuvottelee ja sopii isoissa muutostilanteissa, kuten työnantajan vaihdokset, työnantajan kanssa paikalliset virka- ja työehtosopimukset. Pohjois-Pohjanmaan ammattiosastojen kokous on 14.3.2022 antanut neuvotteluoikeudet Pohjois-Pohjanmaa RAKE-ryhmälle, koskien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvien, sote-sopimuksen piirissä olevien ammattiosastonsa jäsenten osalta. Rake-ryhmä on valinnut tehtävään keskuudestaan neuvottelijat, kolme pääluottamusmiestä ja yhden ammattiosaston puheenjohtajan. Neuvottelijat ovat Jukka Kanto, plm Pohde OYS, Nina Pulkkinen, plm Pohde Oulun eteläinen, Eeva Honkanen, plm  Pohde Oulunkaari ja puheenjohtajista Outi Puoskari Tehy PPSHP.