Koronakorvaus neuvotteluprosessissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

7.2.2023


Tehy ja SuPer hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen SOTE sopimuksen osalta lokakuun alussa. Valtakunnansovittelijan esittämä koronapandemiaan liittyvä kertapalkkio oli osa sovintoehdotusta eikä sen sisältöön tai rajauksiin voitu vaikuttaa vaan kyseinen asia oli hyväksyttävä sellaisenaan osana sovintoesitystä.

Sovintoesityksessä on määritelty asia seuraavasti: Koronaviruksen aiheuttama erityinen altistumisen riski sekä valmiuslain rajoitukset kohdistuivat koronapandemian alkuaikoina erityisesti erikoissairaanhoidon tiettyihin yksiköihin: teho-osastot, teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja laboratoriotoiminta, kohortit eli koronavuodeosastot, päivystys ml. synnytysten hoito ja ensihoito ja niiden henkilöstöön. Puutteellinen suojaus altisti henkilöstöä myös erityisesti kotihoidon palveluissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä. Koronaepidemian alkuvaiheessa kyse oli uudesta ja ennen kokemattomasta tilanteesta.

Koronapotilaiden hoitoon osallistuneelle em. toimintojen SOTE-sopimuksen henkilöstölle maksetaan 600 € kertapalkkio maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertapalkkio maksetaan ko. henkilöstölle, joiden palvelussuhde työnantajaan oli voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää 13.3.-15.6.2020 välisenä aikana. Kertapalkkion edellytyksenä on se, että palvelussuhde samaan työnantajaan on edelleen voimassa 28.2.2023.

Koronakorvauksesta on tullut, eri puolelta aluetta, kyselyjä luottamusmiehille. Pohteen Tehyn ammattiosastot ovat nimenneet Tehyn neuvottelijat työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Koronakorvaus asia on yhtenä neuvottelun kohteena. Asiasta tiedotetaan, kun neuvottelut on saatu päätökseen. Henkilöstön edustajat voivat esittää ehdotuksensa palkkion jakamiseksi yllä olevien periaatteiden pohjalta. Jollei esityksistä päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää kertapalkkion yllä mainittujen periaatteiden pohjalta annetun aikataulun puitteissa.

Seuraa ammattiosastosi tiedottamista asiassa.

 

Tehy Pohjois-Pohjanmaan ammattiosastojen RAKE ryhmän valitsemat neuvottelijat

plm Jukka Kanto, plm Eeva Honkanen, plm Nina Pulkkinen, RAKE ryhmän pj Outi Puoskari