Vaativien hoitoalan ammattitehtävien palkat harmonisoidaan PPSHP:lta siirtyneiden osalta 1.4.2023 lukien.

15.3.2023


Tehy neuvotteli vuonna 2019 PPSHP työnantajan kanssa uuden vaativien hoitoalan ammattitehtävien (HOI030) TVA-järjestelmän käyttöönotosta. Uuden TVA järjestelmän tavoite palkat olivat tuolla hetkellä 7 portaisessa mallissa 2400 – 2850 euroa.

Työnantaja sitoutui paikallisneuvottelussa harmonisoimaan henkilöstön palkat uuden järjestelmän mukaisesti 31.3.2023 mennessä sen hetkisiin kärkipalkkoihin mikäli eroja ei tätä ennen ole saatu kurottua umpeen.

Tehy on neuvotellut Pohde -työnantajan kanssa aikaisemman paikallisneuvottelutuloksen kirjauksen täytäntöönpanosta. Neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että aikaisempi PPSHP työnantajan kanssa saavutettu neuvottelutulos sitoo myös Pohde -työnantajaa. Aiemman paikallisneuvottelutuloksen mukaisesti työnantaja harmonisoi palkat 1.4.2023 lukien kunkin vaativuustason mukaisiin kärkipalkkoihin. Palkat maksetaan korjattuna takutuvasti 1.4.2023 lukien kesäkuun palkanmaksussa.

Tehy PPSHP pääluottamusmies Jukka Kanto toteaa, että nyt tehtävällä harmonisoinnilla ei ole vähentävää vaikutusta kesäkuussa maksuun tuleviin paikallisiin järjestely- tai palkkaohjelmaeriin vaan työnantaja käyttää ns. omaa rahaansa.

 

Edit 21.3. palkkataulukot löytyvät Sopimuksia sivulta paikallisneuvottelupöytäkirjasta