Paikallisneuvottelut järjestelyeristä on saatu päätökseen

22.6.2023 klo 17:00

SOTE-sopimuksen palkkaohjelma on viisivuotinen ja korotuseriä on eri vuosille yleiskorotuksina ja järjestelyerinä. Nyt paikallisneuvottelut 1.6.23 järjestelyeristä (järjestelyerä, hva:n ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma ja sote-sopimuksen lisäpalkkaohjelma) ovat päättyneet HYVTES:n ja SOTE-sopimuksen osalta. Tehyn osalta neuvottelutulos käsitellään ensi viikon alussa Pohteen Tehyn ammattiosastojen kokouksessa. Jäsenilta järjestelyerästä järjestetään elokuussa. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja neuvottelutulos oli yksimielinen. SOTE-sopimuksen kohdentaminen tapahtui vain SOTE-sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle. Järjestelyerästä sovittiin jaettavaksi 0.15% yleiskorotuksena kaikille kesäkuun palkanmaksun yhteydessä tapahtuneen yleiskorotuksen 2.2% lisäksi.   

Palkkoihin kohdennetaan kuukausitasolla järjestelyerää noin 1,2 miljoonaa euroa. Järjestelyeriä on kohdennettu mm. samaa tehtävää tekevien palkkojen yhdenmukaistamiseen. Järjestelyeristä on neuvoteltu työnantajan edustajien ja luottamusmiesten kesken. Esityksiä kohdentamisesta on saatu myös esihenkilöiltä.

Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa on huomioitu palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Järjestelyerää on kohdennettu erityisesti eri ammattiryhmien palkkojen alimmille tasoille, jolloin tehtävistä maksettavat vähimmäispalkat nousevat. Kilpailukyinen palkka veto- ja pitovoimatekijänä on myös huomioitu jakoperusteena.

Paikalliset järjestelyerät maksetaan 1.6.2023 alkaen takautuvasti viimeistään syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Jos maksatus venyy neuvottelussa sovitusta poikkeavasti, neuvotellaan työnantajan kanssa maksujen viivästymisestä erikseen. Järjestelyerät tallennetaan palkkahallinnon ohjelmaan jokaiselle erikseen, minkä vuoksi maksupäivät ja -kuukaudet voivat vaihdella eri henkilöillä. Lomarahojen korjauslaskenta toteutetaan järjestelyerien tallentamisen jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan RAKE-ryhmän neuvottelijat