Pohteen alueen järjestelyerät neuvoteltu / tiedote 29.6.2023

29.6.2023

Pohteen alueen Tehyn ammattiosastojen puheenjohtajakokous hyväksyi 1.6.2023 maksuun tulevan järjestelyerän neuvottelutuloksen tällä viikolla. Tehy neuvotteli SOTE-sopimuksen ja HYVTES:n osalta järjestelyerien jaosta.

SOTE-sopimuksen järjestelyerä kohdentui vain SOTE-sopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Henkilökohtaisiin lisiin ei kummastakaan sopimuksesta sovittu jaettavan tällä kerralla. SOTE-sopimuksen palkkaohjelma on viisivuotinen. Se pitää sisällään yleiskorotuksia ja erilaisia järjestelyeriä. Seuraava järjestelyerä on jaossa helmikuussa 2024. Kaikki saivat 1.6.2023 alkaen 2.35 % yleiskorotusta tehtäväkohtaiseen palkkaansa. Tuolla korotuksella oli myös vaikutusta henkilökohtaiseenlisään ja työkokemuslisään. Tuossa kesäkuun yleiskorotuksessa oli 2.2 % sopimuksen mukaista yleiskorotusta ja neuvottelujen aikana sovittiin, että jaossa olleesta järjestelyerästä jaetaan 0.15% kaikille myös yleiskorotuksena ja se saatiin maksuun jo kesäkuun palkkoihin.

Kesäkuun järjestelyerä piti sisällään erilaisin kriteerein kohdennettavia eriä. Paikallinen järjestelyerä 0.7%, hva:n ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma 1.2%, sekä SOTE-sopimuksen oma lisäpalkkaohjelma erä 1.5% , HYVTES:ssa palkkaohjelma 1.0%.

Nämä kaikki erät laskettiin maaliskuun palkkasummasta noilla prosenteilla eli SOTE-sopimuksessa 3.4 %. Tämä euromääräinen palkkasumma sitten neuvotteluissa kohdennettiin noiden erien kriteereiden mukaisesti. Jaossa oli yli miljoonan euron palkkasumma ja järjestelyeriä kohdennettiin yli 9000 henkilölle SOTE-sopimuksen piirissä olevalle (joita yhteensä n. 13 000). HYVTES kohdennuksia sai n. 800 henkilöä (sopimuksen piirissä n.1300 henkilöä.) Erä kohdennettiin kummassakin sopimuksessa tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Neuvotteluissa on katsottu palkkatilastoja sekä esityksiä toivat neuvotteluihin työnantaja ja järjestöjen neuvottelijat. Tällä järjestelyvaraerällä lähdettiin pohjustamaan tulevaa tasopalkkamallia, yhteistä palkkausjärjestelmää. Huomioitiin myös luovuttaneissa organisaatioissa olleita palkkausepäkohtia, kesken jääneitä tva ongelmia ym. Nyt tehtävät kohdennukset tulevat ns. rikkomaan käytössä olevia luovuttaneiden organisaatioiden palkkausjärjestelmiä, joita kuitenkin noudatetaan uuden valmistumiseen asti. Jos alueellasi olemassa olevan tva palkkataulukon palkka on kohdennuksen kohteena olleessa tehtävänimikkeessä pienempi, katsotaan uusi palkka Pohteen uusista alarajapalkoista. Jonkin aikaa tätä palkkausjärjestelmiin tulevaa ns tva:n rikkoutumista tulee sietää.

Uusia palkkoja maksetaan takautuvasti kesän ja elokuun aikana. Lomarahakorjaukset tulevat sitten näiden jälkeen. Virheitä palkkavienneissä voi tulla ja niitä sitten korjataan. Maksupäivät ja kuukaudet voivat vaihdella eri henkilöillä ja samankin yksikön sisällä henkilöiden kesken.

Pohteen järjestelyvaraerä kohdennettiin pääsääntöisesti tiettyjen tehtävä- ja ammattinimikkeiden alimpiin palkkoihin. Saman tehtävänimikkeen takana voi olla eri vaativuustasoja. alueilla samaa tehtävää tekeville saatiin jonkinlaista yhdenmukaistamista myös aikaan. HOI ja SOS liitteiden verrannollisten tehtävien palkkoja yhdenmukaisestettiin.

Pohteen alueella jatkossa HOI040 ja SOS06A, lähihoitajat ja vastaavat, minimipalkka on 2405,23 € (taso 1)

 • Entinen ppshp taso 2, harmonisointi 2476,32 €

 • Entinen Oulun kaupungin taso 2B : resurssipoolit, vammaisten asumispalvelut 2473,80 €

 • Uusi ppshp taso 3, harmonisointi ja tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen asuminen) 2507,58 €
 • Taso 3B Kotihoito (kotiin annettavat palvelut, arviointi ja kuntoutusyksiköt 2528,05 €
 • Uusi ppshp taso 4: 2558,75  €(esim. kehitysvammahuolto, psykiatria)
 • Uusi ppshp taso 5: 2609,93 € (esim. ensihoito)

Korotuksia tulee n. 3500:lle hoitajalle /ohjaajalle.

Pohteen alueella jatkossa minimipalkka HOI030 (sairaanhoitajat, rtg-hoitajat, fysioterapeutit, terveydenhoitajat ym) ja SOS050 (sosiaaliohjaajat jne.)  2776,76 € taso 1

Yhdenmukaistamisia tehtiin yksiköittäin, jos samassa yksikössä ollut samasta tehtävästä eri palkkoja

 • Taso 2: Obduktiopreparaattori (hinnoittelematon) 2776,76 €

 • Taso 3: Neuvoloiden, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon th:t, alueelliset dialyysihoitajat, alueelliset suuhygienistit (oikomishoito, päivystys, erikoishoito) , alueelliset psykiatriset sh:t, hygieniahoitajat, kotihoito, kotisairaanhoito, akuuttiosastot (pth), kuntoutus- ja arviointiyksikkö, resurssipoolit 2816,67 €
 • Taso 4: Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, kuntoutussuunnittelija, vastaanoton hoitajat (sh ,th, kätilö, ft (suoravastaanotto), joilla jokin lisävastuu ja on lähtökohtaisesti suoritettu lisäkoulutus, esim. syöpähoitaja, sydänhoitaja, haavahoitaja, diabeteshoitaja) 2870,83 € (työaika alle 40%)
 • Taso 5: vastaanoton hoitajat kuten taso 4 mutta lisävastuuseen käytettävä työaika yli 40%, 2979,18 €
 • Taso 6: Lääkkeenmäärämisoikeudelliset hoitajat 3087,52 €
 • Taso 7: Lääkkeenmäärämisoikeudelliset hoitajat, joilla myös joku muu lisävastuu tasoilla 4-5 kuvatun oloisesti, 3126,09 €
 • Virkasuhteiset sosiaaliohjaajat ja palveluohjaajat 2998,17 €

Näistä HOI030 ja SOS050 jaettiin yhteensä n. 3000 henkilölle.

Esihenkilöt:
Esihenkilön palkka tulee olla alaisten palkkoja merkittävästi parempi

 • aoh: 3285,44 € - 3438,96 € (3 tasoa)
 • oh: 3561,78  € - 3889.30 € (3 tasoa)
 • Palveluesihenkilö minimi 3362,20 €
 • Palvelupäällikkö tai vastaava 4963,98 €
 • VYP sote palvelutuotanto: 3766,48 € - 4503,80 € (5 tasoa)

Esihenkilöiden palkkausta noudattelevat tehtävät vastaaville tasoille esim. kliiniset asiantuntijat, opetuskoordinaattorit, kenttäjohtajat Kohdentuu n. 550 esihenkilölle jaettavasta erästä.

Jos työnantaja ei saa maksuun sopimuksen mukaisesti palkkoja elokuun aikana, asiasta käydään neuvottelut järjestöjen ja työnantajan kanssa sovitusti. Palkkavientejä on iso määrä ja yksittäisten henkilöiden osalta ei pysty vielä sanomaan koska uusi palkka tulee maksuun tai takautuvat maksetaan.  

Elokuussa Pohteen Tehyläisille pidetään jäsenilta järjestelyeräteemalla, kerää mahdollisia kysymyksiä itsellesi muistiin jäseniltaa varten. Jäsenillan ajankohdasta ilmoitetaan elokuun alussa.

Tehyn Pohteen alueen neuvottelijat