Edustuksemme PPSHP:ssä

Luottamusihmisemme ja aktiivitoimijamme ovat tietysti mukana myös erinäisissä PPSHP:n johtoryhmissä, yhteistyötoimikunnassa, sen jaostoissa ja niin edelleen. Näiden ryhmien kokoonpanot ovat julkista tietoa, ja löytyvät vasemmasta laidasta. 

Tarkempaa tietoa ryhmien toiminnasta ja muusta kokoonpanosta löytyy PPSHP Intranetistä sekä PPSHP:n yhteistoimintaohjeesta.

Ota reippaasti yhteyttä ryhmien jäseniin, jos haluat saada asioita niiden käsiteltäviksi. Toimijamme ovat siellä meitä kaikkia varten!