Pääluottamusmies ja alueluottamusmiehet 2018-2022

niminimiketyöpistetehtävätulosaluelyhytvalinta / puh
Jukka Kantomshlm-tsto (os 77)päätoiminen pääluottamusmies 52121 / 040 125 9392
Kristiina Riekkishlm-tsto (syhe-pkl)päätoiminen luottamusmiesmeta, kuntoutus ja hallinto53280 / 040 125 7513
Meeri Mustalahtish varaluottamusmiesmeta, kuntoutus ja hallinto 
Jouni Hackzellrhlm-tsto (pärö)päätoiminen luottamusmieslana ja sapa52469 / 040 125 9371
Tuula Risteli-Aholaklöos 11varaluottamusmieslana ja sapa 
Anneli Näppäshlm-tsto (kesle)päätoiminen luottamusmiesopta (ei kuntoutus)53391 / 040 125 9034
Emma OhtonenshAHT anestesiavaraluottamusmiesopta (ei kuntoutus) 
Petra Ukonsaarikhalosluottamusmies (vapautus 24t/3vko)Oulaskangas57873 / 040 508 1489
Henry Zittinglhos 76varaluottamusmiesOulaskangas040 126 3574
Tero Hirvonenlhlm-tstopäätoiminen luottamusmiespsykiatria ja kvh56267 / 040 126 3574
???varaluottamusmiespsykiatria ja kvh 

 

Sijaistuksia!

niminimiketyöpistetehtävätulosalueajalla
Henry Zittingpäätoiminen lm, lhlm-tsto (os. 76)päätoiminen lmpsykiatria, kehitysvammahuolto8.2.2021-1.4.2021
henry.zitting@ppshp.fi040 126 3574    

Luottamusmiestoimiston käyntiosoite:

Sairaalarinne 4 G E as 50 (5.krs)

Luottamusmiestoimiston "varanumero" on 040 939 8445. Numero on käytössä varaluottamusmiehen sijaistaessa. Ota yhteys ensisijaisesti oman alueesi luottamusmieheen.