Esimiesjaosto

Esimiesjaoston tehtävänä on koota yhteen esimiestehtävissä toimivat ammattiosastomme jäsenet.

Toimintamme aluksi pyrimme verkostoitumisen kautta kartoittamaan lähiesimiesten tarpeita ja toiveita ammattiosastomme suhteen.

Tuemme lähiesimiestyötä ja lisäämme sen parissa toimivien kollegiaalisuutta.

Pyrimme vaikuttamaan edunvalvontaamme, palkkaukseemme, työolosuhteisiimme sekä lisäämään vaikutusmahdollisuuksiamme työmme suunnittelussa ja  kehittämisessä.

Toimimme esimiestyön asiantuntijatahona lähiesimiestyössä.

Teemme yhteistyötä valtakunnallisen Tehyn esimiesjaoston kanssa.

Jaosto järjestää esimiesten yhteistapaamisia eri muodoissa ja pyrkii esimiesiltojen lisäksi löytämään uusiakin toimintamalleja.