Luottamusmiesvaalit 2014

Ensimmäisenä äänestyspäivänä OYSissa ja Visalassa äänesti yli 500 äänioikeutettua. Hurjaa!