Palkankorotukset puhuttavat nyt!

14.6.2023


Pohteen alueella tilanne tällä hetkellä:

SOTE-sopimuksen ja HYVTES (entinen kvtes) mukaiset palkankorotukset ovat 1.6.2023 yleiskorotus 2,2 %, joka tulee voimaan 1.6.2023. 


Lisäksi olemme neuvotelleet
0,7 % järjestelyerästä 0,15% lisän yleiskorotukseen eli kesäkuun tilissä on yleiskorotusta 2,35% ja se tulee kaikille

Sopimuksien mukainen kertapalkkio 467 € suuruinen kertaerä tulee kaikille niille, joiden yhtäjaksoinen työsuhde on ollut voimassa toukokuussa 2023. Tämä tulee maksuun 30.6.23. Kertapalkkio on suhteessa työaikaan eli osa-aikaiselle 31.5.23 voimassa olevan osa-aikaprosentin mukainen.

 

Paikallisesti sovittavat palkankorotuserät = järjestelyerät ovat edellä mainittujen lisäksi hyvinvointialueilla (sote-sopimuksessa) 3,4 %.

Järjestelyvaraerän 0,7 % osuudesta loput 0,55 %, hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkausohjelman 1,2 % sekä Sote-sopimuksen oma lisäpalkkaohjelman 1,5 % korotukset määräytyvät hyvinvointialueen ko. sopimusten henkilöstön palkkasummasta edellä mainituilla palkkaratkaisun prosenteilla.

Tämä rahasumma kohdistetaan paikallisesti neuvottelemalla sopimuksessa mainituin perustein eri työntekijäryhmille.

Paikallisneuvottelut järjestelyeristä ovat vielä käynnissä. Kohdentamisperusteiksi on SOTE-sopimuksessa määritelty mm. työvoimapula, palkkojen yhteensovittaminen, palkkausjärjestelmän uudistaminen ja palkkauksen kehittäminen.

SOTE-sopimuksen palkkaratkaisu syksyllä 2022 sisältää viiden vuoden palkkaohjelman, jossa on yleiskorotuksia ja järjestelyeriä. Nämä löytyvät tarkemmin https://www.tehy.fi/fi/tyoelamaopas/tyoehtosopimukset/sopimusratkaisu-sote

Jos jostain syystä yleiskorotuksen 2.35% korotus tehtäväkohtaisessa palkassasi ja mahdollisessa henkilökohtaisessa lisässäsi, ei näy palkkalaskelmassa- ota yhteys alueesi luottamusmieheen joka auttaa sinua selvittämään asiaa.


Tehyn Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvottelijat