Kesäkuun kertapalkkio (467 €) maksetaan kokonaisena myös osittaisella hoitovapaalle olleille

26.9.2023


Tehyn näkemys on ollut, että kesäkuussa maksuun tulleet SOTE sopimuksen kertapalkkiot pitää maksaa osa-aikaisella perhevapaalla oleville täysimääräisenä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT oli ohjeistanut asiasta toisin. Asiasta on nyt saavutettu yhteisymmärrys ja kertapalkkio maksetaan kokonaisena. Osa-sairausloman osalta ei muutosta saatu aikaan.

Kertaerä maksetaan jos sopimuksen kriteerit täyttyvät. Maksamisen edellytyksenä on edelleen, että yhdenjaksoinen palvelussuhde on ollut voimassa 2.5.2023–31.5.2023. 

Pohde työnantaja kertoo Ilonan tiedotteessa korjaavansa takautuvasti kertapalkkiot asianosaisille ja puuttuva osuus on maksussa alustavasti 31.10.2023 palkanmaksussa, aikataulun kerrotaan tarkentuvan myöhemmin.

Jos sinulla on epäselvyyttä asian kanssa ole yhteydessä omaan esihenkilöösi. Jos täytät kriteerit eikä kertapalkkiosta puuttuvaa osuutta ole maksettu 31.10.2023 tai tarkentuneena ajankohtana voit olla yhteydessä omaan esihenkilöösi.