TEHY TYÖTAISTELEE! #MeidänKaikkienAsia #MinullaOnOikeus

TEHY JA SUPER OVAT JULISTANEET YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELLON KOKO KUNTASEKTORILLA! 

REUNAEHTOIHIN MUUTOKSIA 1.6.-31.8.2022


1.6.-31.8.2022 ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehyläiset voivat halutessaan tehdä ylitöitä tai vaihtaa vuoroja. Työnantaja ei voi niitä kuitenkaan MÄÄRÄTÄ!
 

Työnantaja (KT) keskeytti neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista 28.2. Kunta-alalla siirryttiin 1.3. alkaen sopimuksettomaan tilaan. Se tarkoittaa, että vanhoja virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan, mutta työrauhavelvoitetta ei enää ole.

 

Ministeri Lindén vei hoitajien lakko-oikeuden – lakon toinen vaihe ei ala, valmisteluun joukkoirtisanoutuminen

Keskiviikkona alkavaksi ilmoitettu hoitajalakon toinen vaihe on peruttu. Tehyn ja SuPerin hallitukset kokoontuivat tänään toteamaan, että tilanne edellyttää järeämpiä työtaistelutoimia, koska lakko on murrettu peruspalveluministeri Aki Lindénin johdolla valmistellun hoitajien pakkotyölain seurauksena. Ministeri asettui pakkotyölailla työantajan puolelle jo ennen ensimmäisen lakon alkamista. Tänään on selvinnyt, että laki etenee.

Järjestöjen hallinnot kokoontuvat lähipäivinä päättämään kokonaan uusista työtaistelutoimista. Lisäksi Tehy ja SuPer julistavat koko kunta-alalle (KVTES, SOTE-sopimus) keskiviikosta 20.4.2022 klo 6.00 alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon toistaiseksi.

Maan hallitus on usean ministerin suulla kilvan todennut, että se ei puutu työmarkkina-asioihin. Viime viikkojen tapahtumat osoittavat muuta. Potilasturvallisuuslaki eli pakkotyölaki oli jo valmistelussa, ennen kuin hoitajalakkoa oli kulunut päivääkään. Ensimmäinen lakiesitys tuli lausunnolle hoitajajärjestöille sunnuntaina 3.4. hyvin lyhyellä varoitusajalla. Peruspalveluministeri esitteli täysin valmiin lakiesityksen 12.4. tiedotustilaisuudessa ja totesi, että on valmis viemään lain eteenpäin pääsiäisen jälkeen.

– Ministeri Lindén on puuttunut karkealla tavalla lailliseen lakkoon ja asettunut tukevasti työnantajan takapiruksi neuvottelupöytään. Pakkotyölaki on valmisteltu yhteistyössä työriidan toisen osapuolen kanssa – osin virheellisin tiedoin. Seurauksena työnantajalta on kadonnut paine löytää ratkaisua. Hallituksen on turha räpiköidä irti vastuustaan, sen verran syvällä työmarkkinasuossa se on. Järjestöjen on nyt siirryttävä järeämpiin toimiin eli joukkoirtisanoutumisen valmisteluun, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hoitajajärjestöillä ei ole kiirettä eikä Suomen lainsäädäntö tunne pakkosovintoa.

– Ensisijaista on saavuttaa hyvä sopimus. Hoitajapula ei tule ikinä ratkeamaan pakkotyöllä tai sillä uhkaamalla, vaan sopimalla ja rahalla. Sote-henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueille lähenee koko ajan ja silloin sote-palvelut ovat kokonaan valtiovallan sylissä, hän toteaa.

Vastuuministerin toiminta on johtanut Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n vastahakoisuuteen sovittelussa. Lautakunta pyysi tiistaina 12.4. pääsopijajärjestöjä ja KT:tä käynnistämään keskenään neuvottelut ns. tekstikysymysten ratkaisemiseksi. KT kieltäytyi näistäkin neuvotteluista.

Ainoa asia, josta hoitajajärjestöjen kanssa on työtaistelun aikana haluttu keskustella, on suojelutyö, ei itse sopimuksen sisältö. Normaaliaikana potilasturvallisuudesta eivät ole olleet huolissaan muut kuin hoitajat itse. Sosiaali- ja terveydenhoito on osa maamme huoltovarmuutta, jonka tulisi kiinnostaa myös työnantajaa ja poliittisia päättäjiä.

Rytkönen ja Paavola muistuttavat, että hoitajapula ei ole vain työmarkkina-asia vaan merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.

– Hoitajapulaan on saatava tällä kierroksella ratkaisu. Se vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuuden koko ajan. Huonoa sopimusta emme tule hoitajapulan takia tekemään, sanovat puheenjohtajat.

Jos koette painostusta työnantajan taholta vuoronvaihtoihin liittyen, ottakaa yhteys luottariisi välittömästi! 


Kyseessä on laillinen työtaistelu ja liitto vastaa päätöksistä! Sinulla jäsenenä on velvollisuus noudattaa näitä liiton päätöksiä. KYSEESSÄ ON LAILLINEN TYÖTAISTELU, EIKÄ YKSITTÄISELLE JÄSENELLE VOI TULLA MITÄÄN SEURAAMUKSIA OSALLISTUESSAAN TYÖTAISTELUUN JA NOUDATTAESSAAN LIITON PÄÄTÖKSIÄ! Nyt kovana!
 

Nopein reitti tiedon saantiin on seurata Tehy ry tiedotusta - neuvottelijoiden Twitter-tilejä ja Tehy ry sivuja.

Ammattiosasto viestii omien kanaviensa kautta asioiden edetessä.  Tarvittaessa lisätietoja ammattiosaston puheenjohtajalta ja pääluottarilta. 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ YLITYÖ- JA VUOROVAIHTOKIELLOSTA - ELI MITEN TOIMIN, JOS...?

 

Työnantaja vetoaa "perusteltuun syyhyn" vaihtaa työvuoroluetteloa, mitä teen?

Vuoronvaihtokiellon aikana tehyläiset tekevät työtä vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti eivätkä anna suostumusta työvuoroluettelon muuttamiseen. Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa edes perustellusta syystä. 

Sinä et suostu työvuoromuutokseen. Jos työnantaja ilmoittaa tekevänsä yksipuolisen muutoksen työvuoroluetteloon, sinä et noudata sitä, vaan alkuperäistä työvuoroluetteloa. Mikäli saat asiasta uhkailua tms. niin viemme asiaa eteenpäin, tarvittaessa vaikka sitten rikosilmoituksen kautta. Rikoslaki 47. luku, 3. pykälä.

 

Työnantaja puhuu hätätyöstä työvuorovaihdosten perusteena?

Sitä termiä ei kannata viljellä väljin perustein. Meillä hätätyö tulisi lähinnä kyseeseen jos jokin ruuhkabussi törmäisi keskustassa tai lentokone tippuisi Oulunsalon kenttään. Eli kyseessä pitää olla ennalta-arvaamaton tilanne. Esim. hoitaien sairastuminen ei ole hätätyön teettämisen edellytys. Koronaepidemiakaan ei ole enää mikään ennalta-arvaamaton juttu. Ja työtaistelusta on ilmoitettu etukäteen, eli sekään ei ole ennalta-arvaamatonta. Ja hätätyö on aina viimeinen keino, kun muu ei auta. Lueppa lisää linkistä: https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/hatatyo
 

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos lähden nyt kotiin?

Potilasturvallisuus on vain ja ainoastaan työnantajan vastuulla. Me emme silti lähde kotiin kesken elvytyksen, kolaripaikalla työskentelyn tai muun vastaavan toimenpiteen kesken ellei jatkajaa ole. Esimerkiksi siis ensihoidossakin - kuten kaikissa muissakin työpisteissä - työnantajan on järjestettävä asiat niin, että keikat on pystyttävä tekemään suunnitellun työajan puitteissa. Työnantajan tehtävä on hankkia sijaiset puuttuvien työntekijöiden tilalle.  
 

Olen sopinut ylimääräisistä vuoroista, sisäisestä keikasta tai vaihdoista ennen tätä työtaisteluilmoitusta, miten niille käy?

Ennen tätä ilmoitusta sovitut muutokset jäävät voimaan ja ne on tehtävä. Ne ovat muodostuneet sovituiksi työvuoroiksi eikä niitä enää vaihdeta. Uusia ei sovita työtaistelun aikana, vaikka ne sijoittuisivat työtaisteluajan ulkopuolelle!
 

Työnantajan edustaja vaatii, että allekirjoitan "Kieltäytyminen työtehtävän muutoksesta" -lomakkeen, mitä teen?

Missään nimessä tuollaista lomaketta ei tarvitse kirjoittaa. Eikä mitään muutakaan työnantajan tarjoamia kaavakkeita liittyen vuoronvaihtoihin, tai lakkoon tai suojelutyöhön.

 

Entä erillissopimuksen mukaiset lisätyöt eli ns. jononpurku, mitä teen?

Ennen tätä ilmoitusta sovitut lisätyöt jäävät voimaan. Uusia lupautumisia erillisiin lisätöihin ei anneta kiellon ollessa voimassa, eikä niihin voi työnantaja määrätä. 
 

Vuoroon ei saatu suunniteltua mitoitusta, mutta potilasmäärää ei myöskään vähennetty (siirretty toiseen yksikköön, peruttu toimenpiteitä tms.), mitä teen?

Muista, että potilasturvallisuus on aina työnantajan vastuulla. Sinä teet omat työsi työvuoroluettelon mukaisesti. Mikäli vuoron mitoitus ei ole oikealla tasolla, muista tehdä siitä haittailmoitus (HaiPro) PPSHP intranetissä. Ilmoita myös aina asiasta esihenkilöllesi ja vuorovastaavalle, jotka ilmoittavat asiaa eteenpäin.
 

Olen tehyläinen esihenkilö, ja minulle on annettu tehtäväksi rekrytoida väkeä vuoroon, mitä teen? 

Toimit oman esihenkilösi ohjeiden mukaisesti ja teet työsi työvuoroluettelosi mukaisesti. Muista, että sinä et voi määrätä nyt etkä muutenkaan ketään jatkamaan jo alkanutta työvuoroa (tästä on työtuomioistuimen päätös). Virkasuhteiset ovat tämän työtaistelun ulkopuolella ja heitä työnantaja voi määrätä esim. varallaoloon ja ylitöihin, joskaan heitäkään ei työtuomioistuimen päätöksen mukaan voi määrätä jatkamaan vuoroaan, kun se on jo alkanut. Kun sinä olet tehnyt työsi ja ilmoittanut esihenkilöllesi mahdollisesta työvoimavajauksesta ja potilasturvallisuuden vaarantamisesta, olet tehnyt oman osuutesi. 

 

LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
TEHYN VUOROVAIHTOKIELTO-OPPAASTA
!