Tehy ja SuPer julistavat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntaa ja sen alaisia osakeyhtiöitä koskevan HAKUSAARRON

10.2.2020
​Tehy ja SuPer ovat julistaneet saartoon Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan ja sen alaiset tytäryhtiöt. Muun muassa Tervia Osaajat Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueille.

Liittojen mukaan osuuskunta ja sen tytäryhtiöt eivät ole suostuneet toistuvista yrityksistä huolimatta neuvottelemaan niiden kanssa omasta työehtosopimuksesta, vaikka osuuskunnan tytäryhtiöineen on tarkoitus tulevaisuudessa työllistää myös Tehyn ja SuPerin edustamia hoitajia.
Käytännössä hakusaarto vaikuttaa siten, että Tehyn ja SuPerin jäsenet eivät hae töitä osuuskunnasta ja sen alaisista yrityksistä tai solmi työsopimusta saarron kohteena olevien organisaatioiden kanssa.

Tehy haluaa turvata jäsentensä työehdot ja mahdollisuuden auttaa ja valvoa heidän etuaan myös tulevaisuudessa. Tämä ei ole mahdollista ilman liittojen ja työnantajan tekemää työehtosopimusta.

Saarto astuu voimaan maanantaina 10. helmikuuta. Saarto on voimassa siihen asti, että osuuskunta yhtiöineen suostuu neuvottelemaan talokohtaisesta työehtosopimuksesta.

Lisätietoja:
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847
SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492

Lisätietoja Tehy PPSHP:
puheenjohtaja Outi Puoskari, outi.puoskari ät ppshp.fi, p. 040 0145 707

 


 

Mitä tarkoittaa hakusaarto?

Hakusaarto on Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntaan kohdistettu painostustoimenpide, jonka tarkoituksena on saada se neuvottelemaan työehtosopimuksesta Tehyn ja SuPerin kanssa. Hakusaarron aikana Tehyn ja SuPerin jäsenet eivät saa hakea avoimia toimia tai sopia minkäänlaisesta työsuhteesta osuuskunnan tai sen tytäryhtiöiden kanssa. Lisäksi hakusaarrolla kehotetaan muitakin olemaan hakeutumatta kyseisen työnantajan palvelukseen.

Mitä tehtäviä hakusaarto koskee?

Hakusaarron kohteena on kaikki Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden nykyiset ja tulevat työt.

Koskeeko hakusaarto myös sijaisuuksia ja muita lyhyitä keikkoja?

Koskee. Hakusaarto koskee kaikkea osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa tehtävää työtä työsuhteen kestosta riippumatta. Samoin saarto koskee myös mahdollisia vuokratyöntekijöitä eli työntekijöitä, jotka työskentelisivät ko. tehtävissä vuokratyöntekijöitä välittävän yrityksen kautta.

Miten toimin, jos minulle tarjotaan työtä?

Mikäli sinulle tarjotaan työtä osuuskunnan tai sen tytäryhtiöiden kautta tai painostetaan ottamaan sitä vastaan, ole välittömästi yhteydessä luottamusmieheen.

Olen määräaikaisessa työsuhteessa PPSHP ky:n kanssa. Enkö voi nyt allekirjoittaa uutta työsopimusta?

Voit. Hakusaarto koskee osuuskuntaa ja sen tytäryhtiöitä, ei Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä, jonka palveluksessa valtaosa jäsenistämme on. 

Edit 11.9.2020: Pohjois-Suomen sosiaali-ja terveydenhuollon osuuskunta on ilmoittanut aloittavansa sopimusneuvottelut Tehyn ja Superin kanssa. Tämän johdosta Tehyn ja Superin 10.2.2020 julistama hakusaarto osuuskuntaan ja sen tytäryhtiöihin päättyy tänään 11.9.2020. Tehy PPSHP on nyt myös valmis neuvottelemaan paikallisen lisätyö- ja tuottavan toiminnan mallin sopimuksen jatkamisesta. Tiedotamme neuvottelujen edistymisestä. Kiitos jäsenet!​