Hälytysrahan soveltaminen koronaepidemian aikana PPSHP ky

31.3.2020


Hälytysrahan maksaminen PPSHP ky:ssä koronaepidemian aikana on aiheuttanut paljon kysymyksiä. Alla pääluottamusmiehen vastaus asiaan.

KVTES määrittää meille perusmääräykset työsuhteen määräyksistä ja siellä on olemassa hälytysrahasta oheinen määräys:

”22 § Hälytysraha

Työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä maksetaan 7,61 euron hälytysraha, mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan (hälytetään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen poistuttuaan työpaikalta ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun pitää edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. Viranhaltijalle/ työntekijälle maksetaan vähimmäiskorvaus hälytysluonteisen työn edellyttämistä matkakuluista.”

 

Pääsopimus antaa mahdollisuuden poiketa ko. määräyksistä toisin ja meillä on mm hälytysrahasta tehty oheinen sopimus vuonna 2009 (sitä on päivitetty korvausten osalta, määräykset ovat samat) ja siellä ei ole sovittu mitään tilanteesta, jossa työntekijän työyksikkö muutetaan poikkeustilanteen vuoksi ja koko työvuoroluettelo tehdään uusiksi. Eli meidän talon paikallisessa sopimuksessa ei ole tuollaisesta määräystä, jonka mukaan maksettaisiin yhtään mitään. Näin ollen mennään tuossa tilanteessa KVTES:n mukaisesti ja sen mukaan ko. tilanteessa ei edelleenkään makseta mitään.

Edellinen poikkeustilanne on ollut vuonna 2009, H1N1 tilanteessa, jolloin sovimme poikkeustilanteeseen korvauksen, jossa maksetaan 120 euron korvaus. Tämä ei ole jatkuva määräys, vaan ko. tilanteessa ollut määräys.

Nyt olemme sopineet viimeviikon tiistaina, kun nyt olevan poikkeustilanteen vuoksi muutetaan tt:n työyksikköä ja muutetaan koko työvuoroluettelo uusiksi, että tästä haitasta maksetaan hälytysrahasopimuksen mukainen korkein korvaus, eli 138 euroa kerralla, yhdellä kertaa tapahtuneesta ”haitasta”. Teimme soveltamisen hälytysrahasopimukseen, koska meille tuli tietoon, että työnantaja tekee koronaepidemian vuoksi yksikkösiirtoja ja siirretyn työntekijän työvuoroluettelot tehdään uusiksi. Vaihtoehtona muutosten tapahtumiselle ilman korvausta saimme sovittua kertakorvauksen, joka on siis tuo 138 euroa.

Näinä poikkeuksillisina aikoina emme tiedä mitä kaikkea on vielä edessä ja mihin tämä kaikki tulee johtamaan. Olemme työnantajan kanssa neuvotellet päivittäin soveltamisohjeita ja tulkintoja erilaisiin määräyksiin, että työntekijöille työntekeminen olisi jokseenkin säädyllistä nyt ja kehittyvän tilanteen aikana. Tilanne aiheuttaa varmasti epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä, niitä ratkotaan parhaiten luottamusmiehen kautta ja tarvittaessa jälkikäteen tilanteen rauhoituttua.

Tehy PPSHP toivottaa kaikille voimia ja jaksamista tulevien haasteiden kanssa!

 

Luottamusmiesten yhteystiedot löydät http://tehyppshp.fi/lm

Liitteet