Jaksotyöuudistusilta 5.5.2015

Tehy PPSHP ja Tehy Oulun kaupunki, eli ao:t 707 ja 706 järjestivät jäsenilleen kimpassa suuren jaksotyöillan. Pääluottamusmies Juha Honkakoski (Tehy PPHSP) luennoi 200-päiselle kuulijakunnalle jaksotyöuudistuksen pointit selkokielellä.

Tiedotamme muutoksesta vielä kaikissa kanavissamme. Uudet määräykset astuvat voimaan 1.6.2015. Lisätietoa: http://www.tehy.fi/jaksotyouudistus

Hieman ennen tilaisuuden alkua...
Porukkaa oli lähelle paloturvallisuusrajan!