YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO alkaen 13.9. klo 12!

13.9.2021 klo 06


Tehy PPSHP julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Kiellon piirissä ovat työsopimussuhteiset jäsenemme.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 13.09.2021 klo 12.00 ja päättyy maanantaina 20.09.2021 klo 12.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, eli ylityötä ei tehdä ja työvuoroja vaihdeta. Työnantajan määrätessä työtaistelun aikana ylityöhön tai vuorojen vaihtamiseen, tulee tästä täytettävän PPSHP:n lomakkeen kopio (työnantajan yksipuolinen ilmoitus työvuoron muuttamisesta) toimittaa luottamusmiehelle!


Olemme tuoneet jatkuvasti neuvotteluissa esille kiihtyvän työvoimapulan sekä henkilöstön jaksamisen. Jäsenistömme väsyy jatkuvan joustamisen alle, eikä työnantajamme ole jatkuvista lupauksista huolimatta ryhtynyt toimiin, jolla turvattaisiin henkilökunnan saatavuus ja sitä kautta jäsentemme jaksaminen, potilasturvallisuus ja työturvallisuus. Tämä ei voi jatkua, vaan nyt on tekojen aika!

Useat yksikkömme toimivat jo nyt ripaa hipoen, ainoana pelastavana oljenkortena ollen jäsentemme jatkuva joustaminen vuorojen jatkamisen, vaihtamisen ja ylimääräisten vuorojen muodossa. Näistä joustoista saatavat korvaukset eivät ole riittäviä turvaamaan kaikkiin vuoroihin riittävää mitoitusta ja usein vuoroja tehdäänkin vajaalla mitoituksella. Vuorossa oleva henkilökunta joutuu tällöin vielä tiukempaan paikkaan ja tämä ei voi olla vaikuttamatta potilasturvallisuuteen.

Hyvänä osoituksena työnantajan välinpitämättömyydestä ratkaista ongelmaa olivat hälytysrahasta ja sisäisestä keikasta käydyt neuvottelut, joissa työnantaja totesi, että korvauksiin ei ole tulossa korotuksia, vaan hälytysrahakorvauksia jopa lasketaan 13.9. alkaen alaspäin, aiempien keväällä ja kesällä olleiden korvauksien tasolta. Mitään konkreettisia esityksiä työvoiman ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi työnantaja ei ole esittänyt lupauksista huolimatta.

Tällä työtaistelulla haluamme vauhditttaa työnantajamme halukkuutta ryhtyä konkreettisiin toimiin, joilla parannetaan työvoiman saatavuutta. Erilaiset rahalliset kannustimet (kuten riittävä hälytysraha) joustoista ovat hyvä alku. 
 

Tarvittaessa lisätietoja: 
Outi Puoskari, ammattiosaston puheenjohtaja
p. 040 014 5707, outi.puoskari@ppshp.fi

 

Vastauksia kysymyksiin ja vuoronvaihtokaavake löytyvät tästä linkistä.