HOI030TVA: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

11.4.2019


Liite kysymykseen 1: Uudet palkkatasot. Entinen taso EI OLE nykyinen taso 3!
Liite kysymykseen 1: Uudet palkkatasot. Entinen taso EI OLE nykyinen taso 3!
Liite kysymykseen 2: Entä jos palkassa on virhe?
Liite kysymykseen 2: Entä jos palkassa on virhe?

Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt 26.3.2019. historiallisesti suuren palkkausuudistuksen. Otimme käyttöön uuden, analyyttiseen malliin perustuvan vaativien hoitoalan ammattitehtävien työn vaativuuden arviointijärjestelmän. Muutokset palkoissa näkyvät huhtikuun tilinauhassa.

Tämän uutisen liitteenä ovat pääluottamusmies Juha Honkakosken kalvot pitämästämme tiedotustilaisuudesta 27.3. ja 4.4. sekä paikallisneuvottelupöytäkirja käydyistä neuvotteluista työnantajan kanssa. 

Kannattaa lukea myös Juhan blogikirjoitus aiheesta: "Palkka, se työelämän tärkein asia?"

Olemme keränneet tähän koostetusti vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin:


1) Milloin saan tietää oman tasoni ja palkkani? Kuinka asioista tiedotetaan yksiköissä?

Tilinauhat ovat verkkopalkkapalveluissa ja siellä olevaa palkkaa voi verrata oheiseen taulukkoon. Esimiehet julkaisevat kunkin yksikön tehtävät ja sen missä palkkatasolla kukin tehtävä on ja ketkä kyseistä tehtävää tekevät. Tämä tapahtuu ihan lähiaikoina. 

Mahdollisia tarkistuspyyntöjä kannattaa odottaa tähän julkistamiseen asti.

Selvitämme työnantajan kanssa, että jatkossa saisimme palkkatodistukseen (tilinauhaan) näkyviin palkkahinnoitteluluokan ja tva-tason.

Kannattaa huomioida henkilöasiainkäsikirjan taulukkoa (kuvassa ohessa) katsoessaan, että nykyinen taso kolme on euromäärältään entistä tasoa kolme pienempi. Nykyinen taso kolme ei olekaan tarkoitettu vastaamaan entistä kolmosta! Kyseessä ei ole siis uudistus jossa entisten tasojen jatkeeksi laitetaan neljä tasoa lisää, vaan täysin uusi järjestelmä, jossa on seitsemän täysin uutta tasoa.


2) Mitäs sitten, jos en olekaan mielestäni oikealla tasolla?

Ohessa on kaavio, josta prosessi selviää. PPSHP intranetissä löytyy myös asiaan liittyen ohjeistus palkkatyöryhmän toiminnasta sekä nuo esimiesten täytettävät kaavakkeet (tarkastus- ja arviointipyyntö, HOI030 tehtäväkuvaus, esitys uuden tt kiinnittämisestä tehtäväkuvaan).

Periaate kaikissa tapauksissa on, että ensin keskustelet esimiehen kanssa, ellei hän ole jo asiaa lähtenyt hoitamaan. Mikäli asia ei etene, sitten voit olla yhteydessä luottamusmieheesi. 

Esimiehen kanssa tarkistellaan, mikä on mahdollisen virheen laatu: Onko tehtäväkuvaus ajan tasalla eli onko se muuttunut tai onko siihen tullut uusia tehtäviä? Kyseessä voi olla myös, että sinut on määritelty eri tehtäväkuvaan kuin mitä olet tehnyt. Esimerkiksi olet ollut perehdytyksessä silloin kun listaukset on toimitettu, ja nyt tehtäväkuvasi on laajentunut perehdytyksen loputtua. 

Esimies huolehtii yhteydenoton palkkatyöryhmän sihteeriin, joka vie asiat käsiteltäväksi ryhmään. Sieltä tulee sihteerin kautta esimiehelle tieto päätöksistä, ja palkat korjataan tarvittaessa takautuvasti.

Kannattaa muistaa, että arviointi voi tapahtua palkan suhteen molempiin suuntiin: Tehtävät voivat muuttua vaativimmaksi tai vähemmän vaativiksi. Jälkimmäisessä tyypillinen tapahtuma on jonkin vastuutehtävän loppuminen.

Tehtäväkuvauksia, tasoja ja palkkoja korjataan koko ajan ja palkkatyöryhmä kokoontuu tiiviisti eritoten tässä käyttöönottovaiheessa!


3) Minulla oli henkilökohtainen lisä vastuutehtävästä (koordinoiva hoitaja, vastuuhoitaja tms.), miksi se oli poistunut?

Sinänsä tuollaiset lisät eivät ole poistuneet. Tehtävästä maksetut hk-lisät ovat siirtyneet osaksi tehtäväkohtaista palkkaa, johon ne kuuluvatkin. Sen sijaan työstä suoriutumisesta maksetut hk-lisät ovat ennallaan. Tk-palkasta taasen on siirretty hk-lisiin se osa, mikä ylittää neuvotteluissa tunnistetun, kunkin tason kärkipalkan. 

Esimerkki: Tk-palkka ennen uudistusta on ollu 2547 euroa ja lisäksi on maksettu tehtävään sidottua hk-lisää 70 euroa. Uudessa järjestelmässä tehtävä on arvioitu tasolle 4, jonka tk-palkka ennen 1.4. on ollu 2550 euroa. Tällöin 70 euroa on siirretty osaksi tk-palkkaa, eli uusi tk-palkka on 2617 euroa. 

Mikäli edellä hk-lisä olisi ollut 143 euroa ja tasoksi määritelty sama 4, uusi tk-palkka olisi tason 4 kärkipalkka eli 2650 (ennen 1.4.), ja hk-lisään olisi jäänyt 40 euroa. Tällöinkään varsinainen palkka ei siis laske.

Mikäli ensimmäisessä tapauksessa tehtävä olisikin määritelty tasolle 5, uusi tk-palkka olisi tuon tason mukainen eli 2650 euroa, eli tk-palkkaa olisi korotettu tuohon pisteeseen.


4) Miksi tilinauhassa on miinustettu ja plussattu samoja summia? Ja siinä on paljon kaikkia pikku korjauksia?

Ks. edellinen vastaus. Ne liittyvät siihen, että hk-lisää on miinustettu ja tk-palkkaa plussattu. Varsinainen palkka ei kenelläkään laske. Korotukset voivat olla nollasta eurosta reiluun pariin sataseen euromääräisesti. 

Ns. haittalisät maksetaan myös takautuvasti vuoden alusta, eli niihin mahdollisesti tulleet muutokset ovat omina riveinään. Summat voivat olla hyvinkin pieniä, jos vuorotöitä ei ole ollut paljon. 


5) Olen lähihoitaja tai joku muu nimikesuojattu ammattilainen. Minulle sanottiin, että nyt nousevat vain sairaanhoitajien palkat?

Suurin uudistus tehtiin HOI030-hinnoitteluun, johon kuuluvat vaativat hoitoalan ammattitehtävät. Niistä suurin ryhmä on sairaanhoitajat, mutta hinnoitteluun kuuluvat myös röntgenhoitajat, kätilöt, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, suuhygienistinit jne. Siksi tiedotuksessa painottuu tämä uudistus. 

Samaan aikaan oli jaossa järjestelyerä, KVTES piirissä 1,2% kokonaispalkoista. Tätä jaettiin kaikkiin hinnotteluliitteisiin, läheteistä puheterapeutteihin ja atk-tukihenkilöihin. HOI040-hinnoittelussa, jossa on hoitoalan ammattitehtävät kuten lähihoitajat, korjattiin ns. kärkipalkkaongelma. Kaikilla viidellä palkkatasolla, kaikkien palkat korjattiin ko. tasolla maksettavaan suurimpaan palkkaan. 


Keräämme tähän tarvittaessa lisää useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Tarvittaessa ole yhteydessä luottamusmieheesi. Yhteystiedot: http://tehyppshp.fi/lm