Tietoa työttömyyden varalle

Jäsenhakemukset perille yhä nopeammin

Jäseneksi liittyvän henkilön työttömyysturvan kannalta on oleellista, että jäsenhakemukset toimitetaan viivytyksettä Tehyn keskustoimistolle. Toivomme, että kaikki jäsenhakemuksia käsittelevät henkilöt tekisivät parhaansa, jotta jäsenille ei tulisi työttömyysturvan menetyksiä myöhässä saapuneiden jäsenhakemusten vuoksi.

Kun henkilö liittyy Tehyyn, hän täyttää jäsenhakemuksen, joka toimii myös työttömyyskassan jäsenhakemuksena. Liittoon liittymispäiväksi kirjataan aina se päivä, jolloin jäsenhakemus on allekirjoitettu. Työttömyyskassaan liittymispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin jäsenhakemus on saapunut keskustoimistolle (jäsentietohallintaan).

 

Jos jäsenhakemusta ei heti pystytä täydentämään esim. työnantajan allekirjoituksella, voi jäseneksi liittyvää neuvoa lähettämään keskustoimistolle välittömästi kopion lomakkeesta ja toimittamaan alkuperäisen A2-osan keskustoimistolle sitten kun se on saatu täytettyä loppuun asti. Tällöin kassan jäsenyys voi alkaa jo jäsenhakemuksen kopion saapumispäivästä.Viiväsytyminen voi aiheuttaa työttömyysturvan menetyksen!

Työttömyyskassan toiminta perustuu työttömyyskassalakiin, jonka mukaan kassan jäsenyys voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona palkkatyössä oleva henkilö on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä. Lain mukaan kassan jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti.

Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto, joka vaatii kassoja toimimaan Sosiaali- ja terveysministeriön antamien jäsenyysohjeiden mukaisesti. 9.12.2005 annetuissa uusissa jäsenohjeissa todetaan, että jäsenyyden alkamispäivä on kirjallisen jäsenhakemuksen saapumispäivä (edellyttäen että jäsen on silloin edelleen työssä).

Ansiopäivärahaan oikeuttavan työssäoloehdon kertyminen alkaa siitä päivästä, jolloin työttömyyskassan jäsenyys on alkanut. Jos jäsenhakemuksen lähettäminen Tehyn keskustoimistolle viivästyy, voi käydä niin, että jäsenen työssäoloehto ei ehdikään täyttyä esim. ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä ja työttömyysturvaa ei voidakaan maksaa.

 

Jäsenyyttä voi hakea vaikkei olisi nyt töissä

Uusien 9.12.2005 annettujen jäsenohjeiden mukaan henkilö voi hakea työttömyyskassan jäsenyyttä, vaikka ei juuri silloin olisikaan työssä. Työttömyyskassan jäseneksi henkilö voidaan kuitenkin hyväksyä vasta kun hän menee työhön. Jäsenhakemuksen voi siis tehdä etukäteen, jo ennen työhön menoa.

 

Työttömyyskassan vaihto kuukauden kuluessa

Kun henkilö vaihtaa liittoa / työttömyyskassaa, tulee vaihdon tapahtua kuukauden kuluessa, jotta työttömyysturva säilyy ennallaan. Jos henkilön jäsenyys uudessa työttömyyskassassa alkaa kuukauden kuluessa edellisen kassan jäsenyyden päättymisestä, voidaan myös edellisen kassan jäsenyyden aikana tehdyt työt huomioida työttömyyspäivärahaan oikeuttavaan työssäoloehtoon.

Jos työttömyyskassan vaihdon yhteydessä jäsenyys on poikki yli kuukauden, ei edellisen kassan aikana tehtyjä töitä voida enää huomioida työssäoloehtoon. Tällöin henkilön täytyy täyttää työssäoloehto kokonaan uuden työttömyyskassan jäsenyyden aikana ennen kuin hän on taas oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Myös liiton / työttömyyskassan vaihdon yhteydessä on tärkeää, että jäsenhakemus lähetetään viivytyksettä Tehyn keskustoimistolle

 Jäsenlomakkeissa (päivitysaika 10/2004 tai uudempi) on kohta, jolla kassaa vaihtava jäsen voi valtuuttaa Tehyn työttömyyskassan ilmoittamaan erostaan edelliselle kassalle. Tällaisen valtuutuksen saatuaan, kassa pyytää edellistä kassaa päättämään siirtyvän henkilön jäsenyyden uutta liittymispäivää edeltävään päivään. Valtuutuksen antamalla siirtyvä jäsen voi siis varmistaa, että työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Jäsenhakemuksen lähettämisen viivästyminen, voi aiheuttaa työttömyyskassojen jäsenyyden katkeamisen yli kuukauden ajaksi ja siten työttömyysturvan menetyksen. (kopio työsopimuksesta, palkkalaskelmasta tms.), jotta kassa voi aktivoida hänen jäsenyytensä. työhön mentyään jäsenen pitää toimittaa työttömyyskassalle todistus työssäolostaan

 


http://www.tehy.fi/tyottomyyskassa/

WEBkassa: Sivulta löytyvän laskurin avulla voit laskea päivärahan suuruuden mm. vuorotteluvapaan, koulutuksen tai työttömyyden ajalle. Tarvitset vain jäsennumerosi ja etenet ohjeiden mukaan. http://www.tehy.fi/tyottomyyskassa/webkassa/